Τροποποιήσεις Κανονισμών Κλάδων Προσκόπων και Ανιχνευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/04/2023
A/A: 35 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στη συνεδρίαση της 29.03.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς των Κλάδων Προσκόπων και Ανιχνευτών.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
1. Προσθήκη παραγράφου για την εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους (8.2.3.1), η οποία υπήρχε στον Κανονισμό Ασφάλειας Δράσεων. 
2. Αφαίρεση παραγράφων σχετικών με την Εκπαίδευση Στελεχών, κάποιες από τις οποίες απευθύνονταν στον Ενωμοτάρχη και ενδεικτικών προγραμμάτων δράσεων με ώρες, αντικείμενο, παιχνίδια, υπεύθυνους κ.λπ. τα οποία αποτελούν υλικό μεθοδολογικού και όχι κανονιστικού χαρακτήρα.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
1. Προσθήκη περιεχομένου στην παράγραφο για την Εξερεύνηση Δάφνης (6.4) το οποίο υπήρχε στον Κανονισμό Ασφάλειας Δράσεων.
2. Αφαίρεση της φράσης «και του απονέμονται τα διακριτικά του Ανιχνευτή (επωμίδες) από τον Α.Κ.Α.», από την παράγραφο του Σταδίου «Ανακαλύπτω» της Προόδου Ανιχνευτή (6.1).

Και οι δύο Κανονισμού επικαιροποιήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική δομή του Σ.Ε.Π.

Η προσπάθεια να βοηθηθούν ακόμα περισσότερο τα Τμήματα μας για την μεθοδολογικά ορθή πραγματοποίηση των δράσεων τους συνεχίζεται.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35_2023.pdf