Τροποποίηση στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/03/2023
A/A: 31 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 29.03.2023, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων. Μετά από αρκετά χρόνια εφαρμογής του, ο εν λόγω Κανονισμός επικαιροποιείται και συμπληρώνεται, ενσωματώνονται Εγκύκλιοι, καθώς επίσης αρκετές διαδικασίες απλουστεύονται και αφαιρούνται μέρη τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε άλλους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. Ο Κανονισμός διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με τους Περιφερειακούς Εφόρους και τους αρμόδιους Εφόρους της Γενικής Εφορείας.

Επισημαίνονται κατωτέρω τα κύρια σημεία αλλαγών:
1. Για όλους τους τύπους Δράσεων υπάρχουν Προϋποθέσεις, Στελέχωση Αρχηγείου, Διαδικασία Έγκρισης και Οδηγίες Ασφάλειας, ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση του Κανονισμού.
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας εισάγεται στον Κανονισμό και καλύπτει όλες τις δράσεις, πλην ειδικών περιπτώσεων (ενσωμάτωση Εγκυκλίου). 
3. Υπάρχει Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής, με κατάλληλο κείμενο για όλες τις Δράσεις και με πρόσθετα μέρη για μπάνιο στη θάλασσα, Ν/Π δράση κ.α. 
4. Τις Δηλώσεις, τα Ατομικά Δελτία Υγείας και κάθε ειδικότερη ιατρική βεβαίωση υποχρεούται να τα έχει στα χέρια του ο Αρχηγός πριν τη Δράση και δεν αποστέλλονται, σύμφωνα με τους γενικούς περιορισμούς του GDPR (ενσωμάτωση Εγκυκλίου). Τα Ενήλικα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν για θέματα υγείας, αλλεργίες, διατροφικούς περιορισμούς κ.α. και κάθε τι άλλο σχετικό που χρειάζεται να γνωρίζει ο Αρχηγός της Δράσης.
5. Επικαιροποιείται η διαδικασία Έγκρισης Δράσεων Υπαίθρου, μέσω του e-sep, αντί της χειρόγραφης (ενσωμάτωση σχετικής Εγκυκλίου). Απλοποιούνται οι απαιτήσεις για συνοδευτικά αρχεία Δελτίων και Φακέλων. Περιγράφονται διαδικασίες έγκρισης Κοινών Δράσεων, Δράσεων Π.Ε. και Δράσεων Ενωμοτίας και Πρότυπης Ενωμοτίας. 
6. Εξορθολογίζονται οι προθεσμίες υποβολής Δελτίων και Φακέλων με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η συνεργασία με τον εκάστοτε  Έφορο Κλάδου για το πρόγραμμα της Δράσης (βλ. παρ. 2.5.1 και 3.3.1):
Ημερήσια Εκδρομή: Υποβολή Δελτίου 3 ημέρες πριν τη δράση αντί 10 ημερών
Πολυήμερη Εκδρομή: Υποβολή Δελτίου 5 ημέρες πριν τη δράση αντί 10 ημερών
Κατασκήνωση / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδι: Υποβολή Φακέλου 10 ημέρες πριν τη δράση, αντί 5 εβδομάδων
7. Οι Επιστολές σε Δασαρχεία που απαιτούνται μόνο για δασικούς χώρους, θα αποστέλλονται μέσω της Περιφερειακής Εφορείας του τόπου διεξαγωγής της Δράσης ή σε συνεννόηση μαζί της.
8. Προβλέπεται ελάχιστη δύναμη Μελών Τμήματος για την πραγματοποίηση Κατασκήνωσης / Μ.Δ.Υ. 
9. Εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις των Χειμερινών Δράσεων.
10. Ενσωματώνονται οι αλλαγές στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση.
11. Ενσωματώνονται οι οδηγίες για τις μετακινήσεις ανηλίκων μελών.
12. Ενσωματώνονται πολιτικές της Ασφάλειας και Προστασίας Μελών.
13. Προστίθενται οδηγίες και παράρτημα για Φαρμακείο Δράσεων.
14. Προστίθενται Οδηγίες Ασφάλειας για Πεζοπορία, Χειμερινή Πεζοπορία, Δράσεις Περιπέτειας και Δράσεις Εξωτερικού.
15. Σχετικά με την Πυρασφάλεια προστίθενται Τύποι Πυροσβεστήρων (παράρτημα), Οδηγίες Χρήσης Πυροσβεστικών Μέσων (παράρτημα) και Άσκηση Πυρασφάλειας στην Κατασκήνωση.
16. Εισάγεται ενιαίο Σχέδιο Πυρασφάλειας σε Υπόδειγμα για όλες τις σταθερές Κατασκηνώσεις, το οποίο ακολουθεί τις προβλέψεις της Γ.Γ.Π.Π. και περιλαμβάνει Σχεδιαγράμματα, Χώρο Συγκέντρωσης, Εξόδους, Σημεία Καταφυγής, Χώρο Επιβίβασης, Αρμοδιότητες, Επίπεδα ασφάλειας / Κινδύνων, Πρωτόκολλα ενεργειών και Σχέδιο Εκκένωσης. 
17. Για τις Αεροπροσκοπικές Δράσεις προβλέπονται πιστοποιήσεις χειριστών Δράσεων Πτήσης και δυνατότητα πτήσης Ανιχνευτών με διπλό Αλεξίπτωτο Πλαγιάς ως συνεπιβάτες, καθώς επίσης οι μικρές πτήσεις με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (τσουλήθρες) πλέον επιτρέπονται μόνο για ενήλικες.
18. Για τις Δράσεις Εξωτερικού επικαιροποιούνται οι διαδικασίες για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης ορίζεται ότι οι Αγέλες δεν πραγματοποιούν Δράσεις Εξωτερικού. 
19. Όλα τα Παραρτήματα «κατεβαίνουν» σε μορφή αρχείων word.
20. Όλα τα σχετικά έγγραφα και ΦΕΚ είναι διαθέσιμα σε link.
21. Αφαιρούνται:
Τρόπος διεξαγωγής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους (θα εισαχθεί στον Κανονισμό του Κλάδου Προσκόπων).
Τρόπος διεξαγωγής Εξερεύνησης Δάφνης (υπάρχει στον Κανονισμό του Κλάδου Ανιχνευτών).
Συμμετοχή σε Δράσεις Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας (υπάρχει επικαιροποιημένη στον Κανονισμό Πολιτικής Προστασίας).
Διαχείριση Επικοινωνιακής Κρίσης και Οδηγός Επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. (υπάρχουν στον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας).

Το σχέδιο επιφέρει αλλαγές και στους Κανονισμούς των Κλάδων Προσκόπων και Ανιχνευτών, οι οποίες θα ακολουθήσουν.

Ελπίζουμε ο νέος Κανονισμός να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα Τμήματα μας στην ασφαλή και διοικητικά ορθή πραγματοποίηση των δράσεων τους, ορίζοντας ένα χρήσιμο μπούσουλα κανόνων ασφάλειας και ένα εύχρηστο πλαίσιο διαδικασιών και προϋποθέσεων. 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS;
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31_2023.pdf