Πλαίσιο πραγματοποίησης Προσκοπικών δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/03/2023
A/A: 30 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μετά τις τελευταίες αποφάσεις τις πολιτείας, σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, οι οδηγίες του Σ.Ε.Π. για το πλαίσιο διεξαγωγής των Προσκοπικών δράσεων τροποποιούνται ως ακολούθως:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Για τη συμμετοχή των μελών σε Προσκοπικές δράσεις Τμημάτων / Συστημάτων δεν απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος. Για τη συμμετοχή σε δράσεις Περιφερειακών Εφορειών και σε Πανελλήνιες δράσεις μπορεί να απαιτηθεί διαγνωστικός έλεγχος εάν κριθεί αναγκαίο.
Μέλος το οποίο τις τελευταίες τρεις (3) ημέρες πριν τη δράση εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, διάρροια, ανοσμία) δεν πρέπει να συμμετέχει στη δράση.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στις Προσκοπικές δράσεις πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τους κανόνες υγιεινής.
Συνιστάται η χρήση ατομικών εφοδίων, σκευών και ειδών εστίασης να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον συμμετέχοντα.
Συνιστάται κατά τη διάρκεια των δράσεων οι κινήσεις να γίνονται σε μικρές ομάδες (Εξάδες Λυκοπούλων / Ενωμοτίες Προσκόπων), για την καλύτερη τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Συνιστάται πριν την έναρξη Πανελληνίων δράσεων και δράσεων των Περιφερειακών Εφορειών, στις οποίες υπάρχει μεγάλη συνάθροιση Μελών, να πραγματοποιείται προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος (self-test), για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων αναμετάδοσης του covid 19.
Οι χώροι διανυκτέρευσης σε πολυήμερες δράσεις πρέπει να αερίζονται καλά.
Μέλος το οποίο κατά τη διάρκεια Προσκοπικής δράσης εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης απομονώνεται και καλούνται οι γονείς του να προσέλθουν και να το παραλάβουν.
Σε κάθε δράση πρέπει να υπάρχει πλήρες φαρμακείο και αξιόπιστο θερμόμετρο, το οποίο μετά τη χρήση πρέπει να καθαρίζεται με αντισηπτικό διάλυμα.
Για τις μετακινήσεις με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ορίζει η Πολιτεία.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Για την παρασκευή και διάθεση φαγητού σε δράσεις υπαίθρου πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής.
Αν το μαγείρεμα δεν είναι ατομικό, ο χειρισμός των τροφίμων από τον μάγειρα πρέπει να γίνεται με γάντια.
Μετά από την παρασκευή του φαγητού γίνεται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των χρησιμοποιηθέντων χώρων, επιφανειών και σκευών.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οι υποδομές υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες) και παρασκευής φαγητού πρέπει να καθαρίζονται καλά και να απολυμαίνονται.
Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι σε υγρή μορφή και αντισηπτικό.
Ενημερωτικό υλικό για τους κανόνες υγιεινής πρέπει να είναι αναρτημένο στον πίνακα πληροφοριών και σε άλλα κοινόχρηστα σημεία της Προσκοπικής Εστίας.

Η παρούσα Ανακοίνωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες σχετικές Ανακοινώσεις, οι οποίες παύουν να ισχύουν.

Οι Προσκοπικές δράσεις αποτελούν την ουσία της συμμετοχής των παιδιών στον Προσκοπισμό. Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να προσφέρουμε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα συναρπαστικό και ασφαλές Προσκοπικό Πρόγραμμα και να βιώσουν όμορφες, χαρούμενες και δημιουργικές εμπειρίες.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30_2023.pdf