ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 28/03/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΚΙΔΗ

π. Εφόρου Κλάδου Προσκόπων Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

π. Εφόρου Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

π. Αναπλ. Εφόρου Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

π. Εφόρου Εκπαίδευσης Εφορείας Περιοχής Μακεδονίας - Θράκης,

π. Αναπλ. Εφόρου Σχολών Βορείου Ελλάδας,

π. Τοπικού Εφόρου Αναλήψεως Π.Ε. Θεσσαλονίκης και

πτυχιούχο Διακριτικού Δάσους κλάδου Προσκόπων 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία του
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΚΙΔΗΣ.pdf