ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 28/03/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΥ

π. Εφόρου Κλάδου Προσκόπων Πελοποννήσου,

π. Εφόρου Εκπαίδευσης Εφορείας Περιοχής Στερεάς – Θεσσαλίας,

π. Βοηθού Γενικού Εφόρου,

π. Εφόρου Σχολών Γ.Ε.,

πτυχιούχο Διακριτικού Δάσους κλάδου Προσκόπων,

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ.pdf