Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/03/2023
A/A: 4 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εκτελεστική Επιτροπή στις συνεδριάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2022, 13ης Φεβρουαρίου 2023 και  8ης Μαρτίου 2023, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας :
1ου Συστήματος Προσκόπων Αμπελώνα, Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Παραδεισίου, Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου 
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ελευσίνας, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής


Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας :
Ένωση Παλαιών Προσκόπων 3ου Σ.Π. Αγίου Δημητρίου, Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ρόδου, Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2023.pdf