Συμμετοχή Προσκοπικών Τμημάτων σε Εορτασμούς Εθνικών Επετείων και συναφών Εκδηλώσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/03/2023
A/A: 25 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου,

Τις επόμενες ημέρες οι Πρόσκοποι θα συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και την αναγέννηση του Ελληνικού κράτους. Η συμμετοχή μας σε όλες τις εκδηλώσεις (καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις, δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης κ.α.) έχει στόχο την απόδοση τιμής στις θυσίες των προγόνων μας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Πατρίδας μας.

Με την έννοια αυτή, θα πρέπει να θυμόμαστε πως σε αυτές εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη παιδαγωγική και εθελοντική Κίνηση νέων και πως θα πρέπει να εκπέμπουμε τα ορθά μηνύματα σε σχέση με την εικόνα, την ταυτότητα και τον σκοπό του Προσκοπισμού.

Με βάση τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τους Κανονισμούς Διοίκησης και Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας, σημειώνονται τα παρακάτω:

Α. Εκπροσώπηση

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εκπροσωπούν στην περιοχή ευθύνης τους οι Περιφερειακοί Έφοροι. Εφόσον στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας οργανώνονται περισσότερες της μίας εκδηλώσεις, ο Περιφερειακός Έφορος ορίζει Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας ως κατά τόπους υπεύθυνα και ενημερώνει σχετικά τα Προσκοπικά Κλιμάκια τα οποία μετέχουν στις εν λόγω εκδηλώσεις.

Ειδικά στις μαθητικές παρελάσεις, ο Περιφερειακός Έφορος ορίζει Ενήλικο Στέλεχος το οποίο έχει την ευθύνη για την εικόνα, τη διάταξη και την παρουσία των Λυκοπούλων, των Προσκόπων, των Ανιχνευτών/τριών, των Μελών Π.Δ. και των Ενηλίκων Στελεχών που παρελαύνουν. Το Ενήλικο Στέλεχος που έχει οριστεί ως υπεύθυνο οφείλει να επιμελείται τη συμμετοχή μας στην παρέλαση με βάση τις οδηγίες του Σ.Ε.Π. και τις εγκυκλίους που εκδίδουν οι κατά τόπους Δήμοι, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Επιτροπές που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης της παρέλασης (βλ. Σημείο Γ της παρούσης).

Β. Εμφάνιση

Ενήλικα Στελέχη και Τμήματα που μετέχουν σε κάθε είδους επετειακές εκδηλώσεις οφείλουν να φορούν την Προσκοπική Στολή, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π.

Ειδικά στις μαθητικές παρελάσεις που συμμετέχουν Τμήματα του Σ.Ε.Π., πέραν της Ελληνικής Σημαίας, του Σήματος του Σ.Ε.Π., των σημάτων της Περιφερειακής Εφορείας και των Προσκοπικών Τμημάτων, δεν φέρουμε, ούτε σύρουμε, ούτε εμφανίζουμε κανένα άλλο κινητό αντικείμενο (π.χ. ξύλινες κατασκευές, αερομοντέλα, μακέτες αεροδρομίων, αντίσκηνα, σακίδια, εξοπλισμό βουνού, λυκοκεφαλές κ.ά.). Προσκοπικές Λέμβοι συρόμενες ή ρυμουλκούμενες μπορούν να εμφανίζονται στολισμένες και αρματωμένες με τη φέρουσα εξάρτησή τους, χωρίς πλήρωμα, μετά από έγκριση του Περιφερειακού Εφόρου και της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης.

Κατά τον βηματισμό της παρέλασης ακολουθούμε τον συνήθη βηματισμό των μαθητικών παρελάσεων και δεν κρατάμε το χέρι σε ακινησία καθώς παραπέμπει σε φέροντες οπλισμό.

Όπου υφίσταται Προσκοπική Φιλαρμονική ή τυμπανιστές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη Παρέλαση, όλοι οφείλουν να φορούν την Προσκοπική Στολή τους όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π., η δε συμμετοχή τους στην Παρέλαση να έχει την έγκριση του Περιφερειακού Εφόρου και της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης.


Γ. Διάταξη Παρελάσεων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας:

  • Τα Τμήματα παρελαύνουν κατά τετράδες, εκτός εάν τοπικοί λόγοι επιβάλουν παράταξη σε άλλο σχηματισμό. Οι Εξάδες των Λυκοπούλων και οι Ενωμοτίες των Προσκόπων καλό είναι να μετέχουν αμιγείς στην παρέλαση.
  • Ως σημαιοφόρος τοποθετείται πάντοτε ένα Ενήλικο Στέλεχος συνοδευόμενο από δύο ή πέντε παραστάτες (Ενήλικα Στελέχη), οι οποίοι προέρχονται από όλα τα μετέχοντα Τμήματα. Δεν χρησιμοποιούνται Λυκόπουλα ως παραστάτες. Σε κάθε περίπτωση στον σχηματισμό της Σημαίας θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση και των δύο φύλων.
  • Μετά τον σημαιοφόρο ακολουθεί ο Αρχηγός Συστήματος ή ο Περιφερειακός Έφορος με το επιτελείο του εάν πρόκειται για παρέλαση Περιφερειακής Εφορείας.
  • Αν υπάρχει Προσκοπική Φιλαρμονική ή τυμπανιστές, παρελαύνουν μετά την Σημαία.
  • Εμπρός από κάθε Τμήμα παρελαύνει ο φέρων το Σήμα του Τμήματος, ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί, ακολουθούν δε τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου.
  • Η απόσταση μεταξύ δύο Εξάδων ή Ενωμοτιών είναι ένα μέτρο περίπου. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Τμήμα εμφανίζεται συμπαγές και έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ζύγιση και στοίχιση.
Η παράταξη παρέλασης Προσκοπικών Τμημάτων μπορεί να υποστεί ορισμένες μεταβολές σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο σημαιοφόρος κρατά το κοντάρι της Σημαίας με το αριστερό χέρι σε ημικατακόρυφη θέση. Διερχόμενος από το σημείο των επισήμων, στο ύψος του δείκτη Β, τοποθετεί τη σημαία σε κατακόρυφη θέση και την επαναφέρει σε ημικατακόρυφη όταν φτάσει στο δείκτη Γ. Στον Δείκτη Β όλοι οι παραστάτες πλην του πρώτου δεξιά καθώς και ο σημαιοφόρος στρέφουν το κεφάλι προς τους επισήμους.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν την ευθύνη για την πλήρη και  ορθή τήρηση όλων των παραπάνω, τόσο στην προσεχή παρέλαση της 25ης Μαρτίου όσο και στο σύνολο των εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές επετείους, επετείους απελευθέρωσης, επετείους μνήμης, επετείους εθνικών ηρώων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων. 

Παράλληλα με τη συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, τα Προσκοπικά Τμήματα πρέπει να πραγματοποιήσουν και δράσεις με αφορμή την εθνική μας γιορτή, ώστε τα παιδιά να βιώσουν τις μεγάλες στιγμές για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της Πατρίδας μας, μέσα από το Προσκοπικό πρόγραμμα.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25_2023 .pdf