ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ

Υπαρχηγού 2ου Συστήματος Προσκόπων Πατρών,

π. Αρχηγού Προσκοπικού Δικτύου2ου Σ.Π. Πατρών,

π. Αρχηγού Ομάδας 2ου Σ.Π. Πατρών και

π. Υπαρχηγού Ομάδας 2ου Σ.Π. Πατρών,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία του
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ.pdf