ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/03/2023

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 26.7.2022 έως 28.12.2022


Πρακτικό 20/26.07.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της σίτισης των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022 – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 408/1.7.2022
Κήρυξη άγονου διαγωνισμού για την ανάθεση των μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022 – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 409/1.7.2022
Έγκριση δαπανών 6ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022 
Ενημέρωση για την αγωγή του Σ.Ε.Π. κατά μέλους Σ.Ε.Π. και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω νομικών μέτρων
Λήψη απόφασης για την παραλαβή των νέων λειτουργικοτήτων και την αναβάθμιση της πλατφόρμας e-sep, σύμφωνα με την από 31/7/2020 σύμβαση μεταξύ Σ.Ε.Π. και Σ. Μαρούδας – Ε. Αποστόλου ΙΚΕ
Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό του προγράμματος MoP-Emergency Fund
Έγκριση προϋπολογισμού διεθνούς δράσης EUROSEA 2022
Έγκριση έκδοσης Ε.Π.Π. Λάρισας με τίτλο «Σαν πήγα στα λυκάκια…»
Υπόθεση ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ – θέμα προμήθειας ειδών στολής
Πρόταση κ. Σακελλαρόπουλου για θέμα αποκλίσεων ΜΥΦ
Λήψη απόφασης για την κατάθεση αγωγής κατά του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα
Λήψη απόφασης για τη συνδρομή του κ. Γ. Γεωργακά σε θέματα Διοικητικών Διαδικασιών, προτάσεις τροποποίησης κανονισμών


Πρακτικό 21/03.08.2022
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού 6ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού σίτισης των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022 – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 408/1.7.2022
Κήρυξη άγονου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 155/23.3.2022 και επαναπροκήρυξη (Α.Π. 480/05.08.2022)
Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 2022-2023 (Εγκύκλιος: 9 /05.08.2022)
Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου τεχνολογικής αναβάθμισης και ανάπτυξης νέων λειτουργικοτήτων για τη διαχείριση εκπαιδευτικών πλάνων 
Ενημέρωση Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου για τις έρευνες που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν με βάση τη Μεθοδολογία του GPS για την Αναθεώρηση Του Προσκοπικού Προγράμματος


Πρακτικό 22/31.08.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ενημέρωση για την 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022 
Ενημέρωση για το 17o Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Συνέδριο – Ρότερνταμ 22-26/7/2022
Ενημέρωση για τη διεθνή δράση EUROSEA 2022
Τροποποίηση Κανονισμών - Κανονισμός Διοίκησης (Ανακοίνωση 91_07.09.2022)
Εντευκτήριο Βύρωνα
European Communications’ Forum “Youth Connect 2022”
Παραχώρηση χώρων Π.Κ. ΠΥΒΑ για τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς 


Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 480/5.8.2022
Συμμετοχή και εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. σε δράσεις / εκπαιδεύσεις εξωτερικού 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 92 /15.09.2022)
Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Εγκύκλιος: 11 /15.09.2022)
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρων από το Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνος
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της TRADEGROUP Ε.Ε. – μισθώτρια ακινήτου Πρέβεζας
Προσκοπικό Κέντρο ΠΥΒΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.)


Πρακτικό 24/28.09.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2023 & 2024 (Εγκύκλιος: 14 /06.10.2022)
Θέματα Προσωπικού
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 99 /07.10.2022)
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση 100_07.10.2022)
Τροποποίηση Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση 101_07.10.2022)
Ενημέρωση για τη διαδικασία Αναθεώρησης Προσκοπικού Προγράμματος
Ενημέρωση για την παραχώρηση χρήσης χώρων στο Π.Κ. ΠΥ-ΒΑ για τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς 
Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Βύρωνα 
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας σημαίας Σ.Ε.Π.
Λειτουργικότητα «Μητρώου και Πρόοδος Μέλους» στο e-sep
Alpha Bank – Δάνειο


Πρακτικό 25/22-23.10.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Συγκρότηση Τιμητικής Επιτροπής και Οργανωτικής Επιτροπής Εορτασμού 60 χρόνων από το 11ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
Συγκρότηση Επιτροπής «Πανελλήνιος Κύκλος Αρωγών Μελών»
Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την κατοχύρωση του σήματος του 11ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Παραιτήσεις Αναπληρωματικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης
Θέματα Προσωπικού
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. Β’ εξαμήνου 2022
Λήψη απόφασης επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των προγραμμάτων μετακίνησης & επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη – Α.Π. 579/11.10.2022
Έγκριση περιεχομένου και προϋπολογισμού για την υποβολή του προγράμματος “Litter Less Campaign”
Ενημέρωση για τη λύση του χρησιδανείου προς την εταιρεία DK PROMO
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 105 /27.10.2022)
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 6ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών ΕΛΠΙΔΑ 2022
Ορισμός Αρχηγού της Ελληνικής Αποστολής στο Roverway 2024
Σχέδιο Ανάπτυξης Σ.Ε.Π. 2022-2025
Λήψη απόφασης για την ανάθεση έρευνας στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης Προσκοπικού Προγράμματος (Ανακοίνωση: 104 /24.10.2022)
Συμμετοχή Μελών Σ.Ε.Π. στο ACADEMY 2022 και έγκριση δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού EUROSEA 2022 
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καπέλων Λυκοπούλων (Α.Π. 626/01.11.2022)
Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Βύρωνα
ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΠ
Ετήσιες συνδρομές των επόμενων ετών στο WOSM


Πρακτικό 26/26.11.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση Πίνακα Προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου
Ανάθεση προμήθειας καπέλου Λυκοπούλου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 626/2022
Πίνακας Νομικών Υποθέσεων Σ.Ε.Π.
Θέματα Προσωπικού 
Συζήτηση για την Αναθεώρηση Οργανισμού Σ.Ε.Π.
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 112 /29.11.2022)
Σχέδιο Ανάπτυξης Σ.Ε.Π. 2022-2025
Ενημέρωση για τη διαδικασία Αναθεώρησης Προσκοπικού Προγράμματος
Αναφορά συμμετοχής κ. Ε. Γαλιώτου στο COMMS FORUM
Αναφορά συμμετοχής κ.κ. Α. Τσεκούρα και Ν. Τσεσμελόπουλου στο EUROPEAN SUNSTAINABILITY FORUM 2022
Ενημέρωση για αίτημα χρηματοδότησης στο MoP για το “Litter Less Campaign 
Διαγραφή μέλους Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 27/17.12.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Συμπλήρωση Επιτροπής Μελέτης των Προτάσεων για απονομή του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής
Λήψη απόφασης επί εκθέσεως οικονομικού ελέγχου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Παραλαβή έργου «Τεχνολογική Αναβάθμιση και Ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων για τη διαχείριση εκπαιδευτικών πλάνων»
Ενημέρωση για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα
Θέματα Προσωπικού
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 120 /21.12.2022)
Ειδικός Φορολογικός Έλεγχος – Έγκριση σύμβαση
Θετική απάντηση στο αίτημα του Δήμου Σερβίων για πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στα Σέρβια Κοζάνης 


Πρακτικό 28/28.12.2022
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας με το Prince’s Trust International – P.T.I.
Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022.pdf