Χρήση αίθουσας «Αθανάσιος Λευκαδίτης»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/03/2023
A/A: 18 / 2023

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 21/2/2023, καθόρισε τις πιο κάτω τιμές για τη χρήση της αίθουσας «Αθ. Λευκαδίτης» (κτήριο Κεντρικής Διοίκησης, Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα):

Για τα Προσκοπικά Συστήματα, Εφορείες, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων και Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης:

€ 50,00 για ολόκληρη ημέρα
€ 80,00 για Σαββατοκύριακο ή για δύο συνεχόμενες ημέρες

Για λοιπούς Οργανισμούς και φορείς:

€ 200,00 για ολόκληρη ημέρα
€ 350,00 για Σαββατοκύριακο ή για δύο συνεχόμενες ημέρες

Επίσης και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση € 30,00 στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες θα αναλάβουν την καθαριότητα, μετά τη χρήση.

Οι τιμές αυτές ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι για να κλείσουν την αίθουσα, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Δέσποινα Χασιλίδη στο τηλ. 2169007045 (e-mail dxasilidi@sep.org.gr). 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2023.pdf