ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/03/2023

Ψήφισμα


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ

π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ

π. Εφόρου Σχολών Γ.Ε.,

π. Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε.,

π. Τοπικού Εφόρου Αγίας Παρασκευής – Χολαργού,

πτυχιούχο Διακριτικού Δάσους κλάδου Προσκόπων,

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να κατατεθεί Δάφνινο Στεφάνι στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ.pdf