Πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World). Οργάνωση 7ης Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/02/2023
A/A: 7 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) να υλοποιεί το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World). Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης να ενθαρρύνει τις νέες και τους νέους, ηλικίας 15 έως 26 ετών, ν’ ασχοληθούν με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το Περιβάλλον, η Κοινοτική Ανάπτυξη και η Ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν σ’ έναν πολίτη του κόσμου. 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενέταξε το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» στην πρόοδο των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου. Ωστόσο, εκτός από τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Ενήλικα στελέχη, καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π.

Η αναγνώριση του Προσκόπου του Κόσμου πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου και την Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου.

α. Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου
Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου διοργανώνεται από το Σ.Ε.Π. (ή Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας) και ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμπίπτει σε μια από τις 3 προαναφερθείσες κατηγορίες (Περιβάλλον, Κοινοτική Ανάπτυξη, Ειρήνη). Κατά τη διάρκεια της Ανακάλυψης οι συμμετέχοντες συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα που έχει επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. (ή το Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας), μέσω συζητήσεων με εμπειρογνώμονες, προσωπικών συνεντεύξεων, παρουσιάσεων φορέων αλλά και μέσω ενεργής εξερεύνησης στον τόπο όπου εντοπίζεται κάποιο σχετικό με το θέμα πρόβλημα. Επίσης, εκπαιδεύονται, μέσω εργαστηρίων, σε δεξιότητες χρήσιμες για την Εθελοντική Υπηρεσία τους, όπως τεχνικές επίλυσης προβλήματος, δεξιότητες επικοινωνίας, μεσολάβηση και διαπραγμάτευση κ.ά. Τέλος, καταστρώνουν πρόγραμμα δράσης για τη συμβολή τους στην επίλυση του προβλήματος και σχεδιάζουν την Εθελοντική Υπηρεσία τους.


β. Η Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου
Με την ολοκλήρωση της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου οι συμμετέχοντες καλούνται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων πλήρους εργασίας (συνεχούς ή μη, τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά) σε ένα πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι οργανωμένο από το Σ.Ε.Π., από άλλο μη κυβερνητικό φορέα ή ακόμα και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Οι Πρόσκοποι του Κόσμου δύνανται να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου των Προσκόπων του Κόσμου (Scouts of the World), κατόπιν αιτήσεως στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο.

Σε εφαρμογή του προγράμματος «Πρόσκοπος του Κόσμου», το Σ.Ε.Π. οργανώνει την έβδομη (7η) Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 έως την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 15.00 στην Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης "Νικόλαος Πρίντζιος" και διαδικτυακά την Κυριακή 2 Απρίλιου, από τις 19:00 έως τις 21:00.

Η 7η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου αφορά σε ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας, την Ειρήνη. Ένα θέμα το οποίο, επίσης, έχει άμεση σχέση με αρκετούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Συντονιστής της 7ης Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου θα είναι ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων Ιωάννης Δρης email: [email protected]

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στo: 
το αργότερο μέχρι την Τέταρτη 8 Μαρτίου 2023.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλεται και το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π. ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’αριθμ. IBAN GR 40 0140 3620 3620 0200 2004 000 της ALPHA BANK (αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΠΚ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ»), ολόκληρου του ποσού συμμετοχής που ανέρχεται στα τριάντα πέντε Ευρώ (€ 35,00) και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία:
Γραμματεία 7ης Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου 
Φανή Καραλούδα, τηλέφωνο: 6931584180, email: [email protected] 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7_2023.pdf
ΑΝ.7_ Αίτηση-για-την-7η-Ανακάλυψη-Προσκόπου-του-Κόσμου.doc