ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/01/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΙΚΑ

π. Αρχηγού ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ 
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ - ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

π. Αναπληρωτή ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

π. Τοπικού Εφόρου Περιοχής Καλλιθέας - Μοσχάτου

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΓΚΙΚΑ.pdf