ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/01/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά την αναγγελία της εκδημίας του τέως Βασιλέα Κωνσταντίνου, ο οποίος διετέλεσε Αρχιπρόσκοπος, Γενικός Αρχηγός του Σ.Ε.Π. και κάτοχος του παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, όπου ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσκοπική διαδρομή του εκλιπόντος. 
Ο εκλιπών, από μικρό παιδί υπηρέτησε την προσκοπική Κίνηση. Συμμετείχε στην ανάπτυξη και την πρόοδο της, καθώς η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στα προσκοπικά επιτεύγματα της περιόδου εκείνης. Κατόπιν αυτών,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.pdf