ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 02/01/2023
A/A: 1 / 2023

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π. 

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για να καλύψει διαρκείς ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία υπάλληλο μερικής απασχόλησης στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π., με σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και την από 26 Νοεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να μην έχουν ανεκπλήρωτες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους επόμενους 12 μήνες (αφορά στους άρρενες ενδιαφερόμενους).

Αντικείμενο των θέσεων
Ο/Η υπάλληλος θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη της λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου (πωλήσεις, αποθήκευση, τήρηση αποθήκης κ.λπ.), 
Την υποστήριξη των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος (digital marketing, εξυπηρέτηση παραγγελιών κ.λπ.). 
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου. 

Σπουδές
Απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).
Εμπειρία σε πωλήσεις. 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός/μιας εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση μερικής απασχόλησης (πενθήμερο – 4 ώρες ημερησίως) θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου, με μικτές μηνιαίες αποδοχές τριακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 376,60).Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

01_02.01.2023_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf