Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/12/2022
A/A: 19 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εκτελεστική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 22ης Δεκεμβρίου 2022, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων:
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Παλαιού Φαλήρου, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού.

Χορήγηση Οριστικής Άδειας Λειτουργίας Συστήματος:
1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κοιλάδας, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Πελοποννήσου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19_2022.pdf