ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/12/2022
A/A: 770 / 2022

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π. 


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για να καλύψει διαρκείς ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία υπάλληλο πλήρους απασχόλησης στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π., με σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και την από 26 Νοεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να μην έχουν ανεκπλήρωτες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους επόμενους 12 μήνες (αφορά στους άρρενες ενδιαφερόμενους).

Αντικείμενο των θέσεων
Οι υπάλληλοι θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη της λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου (πωλήσεις, αποθήκευση, τήρηση αποθήκης κ.λπ.), 
Την υποστήριξη των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος (digital marketing, εξυπηρέτηση παραγγελιών κ.λπ.). 
Οι θέσεις αναφέρονται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου. 

Σπουδές
Απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).
Εμπειρία σε πωλήσεις. 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός/μιας εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο – 8 ώρες ημερησίως) θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου, με μικτές μηνιαίες αποδοχές επτακόσια δεκατρία Ευρώ (€ 713,00).Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

770_13.12.2022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf