Συνάντηση του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/11/2022
A/A: / 2022

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενική Εφορεία

Σε εξαιρετικό κλίμα, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου με τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) κκ. Γιώργο Χουρδάκη Πρόεδρο, Ξενοφώντα Σπιταδάκη Γενικό Γραμματέα, Αθανάσιο Ευσταθίου Γενικό Διευθυντή και Κώστα Οικονομίδη μέλος της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας. 

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του Υφυπουργού και των μελών του ΔΣ του Σ.Ε.Π. Ο κ. Υφυπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις του Σ.Ε.Π., δήλωσε ότι παρακολουθεί το έργο του Ελληνικού Προσκοπισμού και είναι ένθερμος υποστηρικτής των Προσκόπων. 

Η συνάντηση έκλεισε με τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού για τη στήριξη του Προσκοπικού Έργου.