Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/11/2022
A/A: 108 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Κεφ. 3), χορηγείται Εκπαιδευτική Εντολή, στα Ενήλικα Στελέχη που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η ισχύς της εκπαιδευτικής εντολής διαρκεί για τρία χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι το Ενήλικο Στέλεχος έχει ταυτόχρονα και εντολή διοίκησης σε ισχύ. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. εξετάζει όλα τα νέα αιτήματα Ενηλίκων Στελεχών για ένταξη στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., για τη χορήγηση εκπαιδευτικής εντολής.

Ευχαριστώ από καρδιάς τα Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. για τα ιδιαιτέρως σημαντικά επιπλέον καθήκοντα που έχουν αποδεχθεί να ασκούν στο Σ.Ε.Π., παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα, και την επιπλέον ευθύνη που έχουν αναλάβει, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην Προσκοπική Εκπαίδευση. 


Συν.: Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108_2022.pdf