Οικονομική Συμμετοχή Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/11/2022
A/A: 16 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία ΕκπαίδευσηςΣε συνέχεια των ενεργειών βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε την οικονομική συμμετοχή των Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις. 

Τα ποσά συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και η επιδότηση της Κεντρικής Διοίκησης, ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Κόστος Εκπαίδευσης

Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου

Επιδότηση Κεντρικής Διοίκησης

Ο Προσκοπισμός

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ασφάλεια και Προστασία Μελών

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Μεθοδολογία Κλάδου Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών, Μελών Προσκοπικού Δικτύου

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Προσκοπισμός στην πράξη Κλάδου Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών, Μελών Προσκοπικού Δικτύου

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Εργαστήριο: Α’ Βοήθειες

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Εργαστήριο: Μεγάλες Κατασκευές

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Εργαστήριο: Χάρτες και Προσανατολισμός

€ 15,00

€ 15,00

€ 0,00

Ενότητες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ζ1, Ζ2, Ζ3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ50Λ, Κ50Π, Κ50Α, Κ50Δ

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ7(Λ, Π)

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Ενότητα Κ7 (Α, Δ)

€ 70,00

€ 55,00

€ 15,00

Ενότητες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

Ενότητα Δ5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Χ1, Χ3, Χ4, Χ5

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2 (χωρίς διανυκτέρευση)

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2 (με διανυκτέρευση)

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Ενότητα Χ6

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων

€ 50,00

€ 40,00

€ 10,00

Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.)

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.ΑΠ)

220,00

€ 220,00

€ 0,00

Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Σ.Α.Π.)

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

Ειδική εκπαίδευση Σκαπανικής

€ 70,00

€ 60,00

€ 10,00

Ειδική Εκπαίδευση Αγγλικής Σκαπανικής

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση Γαλλικής Σκαπανικής

€ 40,00

€ 40,00

€ 0,00

Σεμινάριο Δράσεων Ορεινού Περιβάλλοντος

(Σχολή Βουνού)

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση «Παιχνίδι – Τραγούδι»

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση Περιβάλλοντος

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.)

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00


Η οικονομική διαχείριση των Εκπαιδεύσεων του Κύκλου Μεθοδολογίας, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Παλαιών Προσκόπων θα πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Εφορείες που τις φιλοξενούν (για την Αττική θα ορίζεται μία Περιφερειακή Εφορεία από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.), ενώ η οικονομική διαχείριση των υπόλοιπων Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων θα πραγματοποιείται από τη Γενική Εφορεία.

Η Περιφερειακή Εφορεία που θα πραγματοποιεί την οικονομική διαχείριση Εκπαιδευτικής Ενότητας, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του ποσού, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με την καταβολή του ποσού κατά την προσέλευση στον τόπο διεξαγωγής της Εκπαίδευσης, είτε και με τους δύο τρόπους. Στις εκπαιδεύσεις των οποίων η Γενική Εφορεία θα πραγματοποιεί την οικονομική διαχείριση, το ποσό θα καταβάλλεται με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής (RF).

Στην ανακοίνωση της κάθε εκπαίδευσης που αναρτάται στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π. www.sep.org.gr, θα καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του κόστους συμμετοχής, είτε με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής (RF), είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμού, είτε με την προσέλευσή τους στην εκπαίδευση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία Εκπαιδευόμενος έχει υποβάλλει αίτηση σε μια εκπαίδευση που έχει οικονομική συμμετοχή και στο τέλος δεν παραβρεθεί, χωρίς να έχει ενημερώσει έγκαιρα για την απουσία του, ήτοι τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης, τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας, το ποσόν της συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται. 

Τα παραπάνω ποσά συμμετοχής ισχύουν για τις Εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16_2022.pdf