2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, όπως λέμε… “κάνουμε ένα βήμα μπροστά”

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/10/2022

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Έχουν περάσει κιόλας 15 χρόνια από την δημιουργία του τέταρτου Κλάδου στο Σ.Ε.Π., του Προσκοπικού Δικτύου!

Ο σκοπός του Προσκοπικού Δικτύου είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα στις νέες και τους νέους ηλικίας 18-26 ετών, σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στον στίβο της ζωής, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι Πολίτες που θα έχουν έναν δημιουργικό ρόλο στην Κοινωνία.

Στόχος του Κλάδου είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, τη διέξοδο στους προβληματισμούς τους και γενικότερα να συμβάλλει στην ανάπτυξη των στοιχείων της προσωπικότητάς τους.

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε τον Κλάδο, ώστε να παρέχουμε ελκυστικότερο πρόγραμμα, βασισμένο στις ανάγκες και την ταυτότητα των νέων 18-26 ετών, σας καλούμε με χαρά στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττική, από την Παρασκευή 25 έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.

Α. Σκοπός
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν στον Κλάδο και η εξαγωγή πορισμάτων μέσα από διαδικασία σύνθεσης προτάσεων και απόψεων. Ειδικότερα το Συνέδριο θα ασχοληθεί με: 
1. Τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη μελλοντικών ενεργειών για τη βελτίωση και πρόοδο του Κλάδου.
2. Την ενημέρωση γύρω από τα σημερινά δρώμενα και τη διατύπωση προτάσεων για σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που αφορούν τους νέους.
3. Την έκφραση των θέσεων του Κλάδου επί θεμάτων που απασχολούν γενικότερα την Προσκοπική Κίνηση.
4. Τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και ενιαίας μεθόδου εργασίας, μέσα από την αλληλογνωριμία και τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των Ενηλίκων στελεχών και των Μελών Προσκοπικού Δικτύου των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Β. Χρόνος – Τόπος
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις 25-27 Νοεμβρίου 2022, στο κτήριο Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα). Οι εργασίες του θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25/11 στις 18:00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 27/11 στις 15:00.

Γ. Συγκρότηση
Στο συνέδριο του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου συμμετέχουν:
Οι Αρχηγοί Προσκοπικών Δικτύων με Εντολή Διοίκησης, οι οποίοι έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Τμήματά τους, για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο.
Οι Έφοροι Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου των Περιφερειακών Εφορειών ή οι Έφοροι Προσκοπικού Προγράμματος Περιφερειακών Εφορειών, οι οποίοι έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο.
Τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, τα οποία έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο.
Στο Συνέδριο του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου μετέχουν όλα τα μέλη των Προσκοπικών Δικτύων, με δικαίωμα δύο (2) ψήφων ανά Προσκοπικό Δίκτυο, το οποίο έχει απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο.
Επίσης, μπορούν να κληθούν και να συμμετάσχουν ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου:
o Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου και της Ευρωπαϊκής Περιοχής που έχουν σχέση με τον Κλάδο.
o Έφοροι της Γενικής Εφορείας.
o Περιφερειακοί Έφοροι.
o Διατελέσαντες Έφοροι του Κλάδου.
o Αντιπροσωπεία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
o Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδος και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.
o Συνεργάτες του Κλάδου.

Στο Συνέδριο θα λειτουργήσουν κύκλοι συζήτησης, οι οποίοι θα επεξεργαστούν όλα τα θέματα. Η κατανομή των Συνέδρων σε ισοδύναμους κύκλους θα γίνει με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας από την Ο.Ε.Σ. και η τελική ευθύνη της κατανομής ανήκει στο Προεδρείο του Συνεδρίου.

Δ. Θέματα
Τα θέματα και οι δραστηριότητες του Συνεδρίου, όπως έχουν οριστεί από την Ο.Ε.Σ., είναι τα εξής:
1. Οι ανάγκες του νέου σήμερα
2. Τα οφέλη που αποκομίζουν τα μέλη ΠΔ από τον Προσκοπισμό.
3. Λειτουργία Τμήματος.
4. Δράση Κοινωνικής Παρέμβασης.

Ε. Κόστος
Το κόστος του 2ου Συνεδρίου του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου έχει ορισθεί στα € 30,00 ανά συμμετέχοντα και συμπεριλαμβάνει:
Τα υλικά για τις εργασίες του Συνεδρίου.
Γεύματα – καφέδες.
Αναμνηστικά.
Δράση Κοινωνικής Παρέμβασης.
Δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον χώρο του Συνεδρίου.

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα γίνει µε κατάθεση στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. ή στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHAΒΑΝΚ 362-002002-004000 (IBAN: GR 40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «2ΣΠΔ - Ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο/η συμμετέχων/ουσα πρέπει να επισυνάψει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

ΣΤ. Διαμονή
Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει με δική τους μέριμνα. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες, έχει εξασφαλιστεί δυνατότητα διανυκτέρευσης στο 52ο Σ.Π. Παγκρατίου και στο Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα. Όποιος/α επιθυμεί να διανυκτερεύσει σε κάποιον από τους δύο προαναφερθέντες χώρους θα πρέπει να το αναφέρει στη Δήλωση Συμμετοχής.

Ζ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ατομική δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/R2YW2jA3ZF7FwcraA το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Η. Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, όπως ορίστηκε από την Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε., με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου, αποτελείται από τους:
1. Εμμανουήλ Τσαβδάρης – Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε., ως Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαφιλόπουλος – Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε.,
3. Ιωάννης Δρής – Έφορος Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.,
4. Σωτήριος Βενιζέλος – Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου της Π.Ε. Αθηνών και
5. Μαριάννα Λαχνιδάκη – Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου του 4ου Σ.Π. Ρεθύμνου.

Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου έχει προβλεφθεί να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και οι οδηγίες ατομικής και συλλογικής υγιεινής για τον περιορισμό της διάδοσης του covid-19, που θα ισχύουν την περίοδο πραγματοποίησης του Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και τις ανακοινώσεις της Γενικής Εφορείας.

Με την εμπειρία, τα βιώματα και τις αναμνήσεις των προηγούμενων 15 ετών ζωής του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου και ακολουθώντας το τρίπτυχο Χαρά- Εξέλιξη-Παρέμβαση, η Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε. σας προσκαλεί να γίνουμε για ακόμη μία φορά, μέλη μιας παρέας! ...Μιας παρέας που θα συμμετάσχει στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου!




Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ