Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2022
A/A: 100 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., ως ακολούθως:

1. Στις Αρχές της Εκπαίδευσης προστέθηκε η «Διάδραση με την Κοινωνία», ως χαρακτηριστικό της Εκπαίδευσης μέσω της Προσκοπικής Μεθόδου.
2. Στη Λειτουργία της Εκπαίδευσης συμπεριελήφθησαν όλα τα κοινά στοιχεία που αφορούν όλες τις Εκπαιδεύσεις, τα οποία επαναλαμβάνονταν σε άλλες παραγράφους, προστέθηκε η διάκριση των Εκπαιδεύσεων ως προς τη δομή του θεματολογίου τους και πλέον προβλέπονται πολλαπλοί τρόποι Εκπαίδευσης ανάλογα με τοπικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακές ανάγκες Κλιμακίων, αλλά και για απουσία Εκπαιδευομένων λόγω σοβαρής αιτίας.
3. Παρουσιάζεται η νέα δομή της Εκπαίδευσης σε έξι Κύκλους.
4. Γίνεται διάκριση των Κύκλων Εκπαίδευσης από τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις, τις Εκπαιδεύσεις Μελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. και τις Εκπαιδεύσεις Διαρκούς Μάθησης.
5. Έγινε καλύτερη διατύπωση των προϋποθέσεων και του σκοπού του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και προστέθηκε η Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π.
6. Έγινε καλύτερη διατύπωση των προϋποθέσεων και του σκοπού του Κύκλου Μεθοδολογίας, έγινε διάκριση ανάμεσα σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται κατά Κλάδους και σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που είναι κοινές για όλους τους Κλάδους, προστέθηκαν οι Α’ Βοήθειες, η Προσκοπική Τεχνική και η Ηγεσία Τμήματος και δεν υφίσταται με τη νέα δομή η ειδική πρόβλεψη για Προσκόπους Έθνους, όπως ίσχυε για την Α4.
7. Έγινε καλύτερη διατύπωση των προϋποθέσεων και του σκοπού του Κύκλου Ηγεσίας Ενηλίκων και έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά με τους Αρχηγούς Τμημάτων, τα οποία θα καλύπτονται στον Κύκλο Μεθοδολογίας.
8. Έγινε καλύτερη διατύπωση της ονομασίας, των προϋποθέσεων και σκοπού του Κύκλου Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου.
9. Έγινε καλύτερη διατύπωση των προϋποθέσεων και του σκοπού του Κύκλου Διακριτικού Δάσους και του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
10. Έχουν ξεχωρίσει οι Ειδικές Εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων από τις Εκπαιδεύσεις Μελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π.
11. Έγινε διάκριση Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας από τις Θεματικές Εκπαιδεύσεις, τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν Μέλη Ε.Π.Π. και μη Μέλη του Σ.Ε.Π.
12. Έγινε καλύτερη διατύπωση του σκοπού της Εκπαίδευσης Μελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. και προβλέπεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τις Εκπαιδεύσεις Α.Σ., Υ.Σ. και Έφοροι, ως παρατηρητές.
13. Απλοποιήθηκε η αναφορά στο Στάδιο Εφαρμογής του κεφαλαίου της Αξιολόγησης των Εκπαιδευομένων.
14. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης αίτησης για τη συμμετοχή στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π., ορίζεται χρόνος τριών μηνών μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής για την επικοινωνία της Εφορείας Εκπαίδευσης με τον ενδιαφερόμενο και πλέον δεν προβλέπεται Προσκοπικό Βιογραφικό Σημείωμα με την αίτηση συμμετοχής στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.
15. Αναπροσαρμόστηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε Εκπαιδεύσεις για τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής, εισάγεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής η θετική άποψη της Περιφερειακής Εφορείας του ενδιαφερομένου και περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης.
16. Περιγράφονται τα Στάδια Εξέλιξης των Εκπαιδευτών και τα αντίστοιχα καθήκοντα που δύνανται να υλοποιήσουν και αναπροσαρμόστηκαν τα κριτήρια για την ανάθεση διεύθυνσης Εκπαιδεύσεων Εκπαιδευτών.
17. Περιγράφεται η διαδικασία άρσης της Εκπαιδευτικής Εντολής, η οποία ως διαδικασία συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση.
18. Τα καθήκοντα του Εφόρου Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας προσαρμόστηκαν στο νέο πρόγραμμα.
19. Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων για κάθε Εκπαίδευση θα καθορίζεται με την Ανακοίνωση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. για τη διεξαγωγή της Εκπαίδευσης και απλοποιείται η διαδικασία συμμετοχής των Εκπαιδευόμενων σε Εκπαίδευση.
20. Περιγράφεται η στελέχωση της Εκπαιδευτικής Ομάδας, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες διεξαγωγής μιας Εκπαίδευσης και ορίζονται χρόνοι για την έγκριση και την ολοκλήρωση κάθε Εκπαίδευσης.
21. Στην εκπαιδευτική δράση «Προσκοπισμός στην Πράξη» του Κύκλου Μεθοδολογίας ορίζεται στο στάδιο εφαρμογής η εργασία συγκεκριμένου σχεδίου (project).

Επισυνάπτεται στην παρούσα πίνακας, ο οποίος απεικονίζει τη μετάβαση στο νέο πρόγραμμα για τον Κύκλο της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και τον Κύκλο Μεθοδολογίας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100_2022.pdf
ΑΝ.100_Μετάβαση στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης.pdf