Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/09/2022
A/A: 12 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εκτελεστική Επιτροπή στις συνεδριάσεις της 2ης Ιουνίου 2022, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας Συστήματος:

5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιωαννίνων, Περιφερειακής Εφορείας Βορειοδυτικής Ελλάδας  

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2022.pdf