ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/09/2022

Περίληψη πρακτικών ΔΣ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 28.1.2022 έως 30.6.2022Πρακτικό 1/28.01.2022
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά πρώην Μέλους του Σ.Ε.Π.
Έγκριση Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2022
Έγκριση Προγράμματος Δράσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2022
Ορισμός 2ου Μέλους Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος πρόσληψης υπαλλήλου Κεντρικής Διοίκησης – Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 61/07.02.2022)
Έγκριση χορήγησης έκτακτης αμοιβής σε απελθόντα υπάλληλο του Προσκοπικού Πρατηρίου 
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 8/31.01.2022)
Εθνικό Σχέδιο Επανεκκίνησης «Ανεβάζουμε Στροφές» (Ανακοίνωση: 9/31.01.2022)
19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Πανελλήνιο Φόρουμ Νέων (Ανακοίνωση: 12/10.02.2022)
Τροποποίηση – προσθήκη του Κανονισμού Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας
Έγκριση προϋπολογισμού 37ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 
Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε πρακτορείο των προγραμμάτων μετακίνησης και επισκέψεων της Ελληνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη – Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 79/14.02.2022)
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 16/14.02.2022)
Συμμετοχή Μελών Σ.Ε.Π. σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής 
Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής 
Παραχώρηση άδειας χρήσης στολών σε θεατρική παράσταση


Πρακτικό 2/09.02.2022

19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Εισηγήσεις θεμάτων
Έγκριση έγκλησης για πλαστό λογαριασμό στο Instagram
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση «Δικτύωση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.» – Ορισμός εκπροσώπου Σ.Ε.Π. 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 17 /14.02.2022)
Έγκριση επετειακού σήματος 10 χρόνων λειτουργίας του 1ου Σ.Π. ΠΥΒΑ της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής.
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 14 /11.02.2022)
Ανάλυση του πράσινου υποκαμίσου της Προσκοπικής Στολής από το Χημείο των Ενόπλων Δυνάμεων
Αναρτήσεις στη Λ.Η.Τ.Ε.Π.


Πρακτικό 3/13.02.2022

Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Συμμετοχή Σ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη 
Συζήτηση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τη Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης & Φιλίας Προσκόπων και Οδηγών 
Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου και Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. (Ανακοίνωση: 22 /01.03.2022)


Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Ανασκόπηση έτους 2020-2021 και στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2021-2022
Ενημέρωση για την 194/2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (Σ.Ε.Π. κατά Α. Κωνσταντόγλου) – Λήψη απόφασης άσκησης έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης 
Έγκριση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής (Α.Π. 155/23.03.2022)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 39/21.03.2022)
Έγκριση Διακριτικού Σήματος της Ελληνικής Αποστολής 25ου Παγκοσμίου Προσκοπικού Τζάμπορη 
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 25/03.03.2022)
Ενημέρωση για την Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος 
Συζήτηση για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διερεύνησης των αναφερομένων εις βάρος Μέλους του Δ.Σ.


Πρακτικό 5/03.03.2022

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διερεύνησης των αναφερομένων εις βάρος Μέλους του Δ.Σ.
Ενημέρωση για διοικητικά θέματα της ΠΕ Βορειοδυτικής Ελλάδας


Πρακτικό 6/14.03.2022

Ενημέρωση για τη διαδικτυακή συνάντηση των Οργανώσεων – Μελών του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε. 
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Καθορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης της 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Ανακοίνωση: 32/16.03.2022)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 39/21.03.2022)
Έγκριση επετειακού σήματος και μαντηλιού 70 χρόνων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας (Κ.Ε.Π.Π.Ε.).
Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος


Πρακτικό 7/21.03.2022

Παραίτηση Μέλους Δ.Σ. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της επιστολής της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων
Παραίτηση Γενικού Εφόρου κ. Παντελή Προμπονά από τα καθήκοντα του


Πρακτικό 8/30.03.2022

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Εκλογή Γενικού Εφόρου (Ανακοίνωση: 42/01.04.2022)
Ενημέρωση για την 2620/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Σ.Ε.Π. κατά ΕΤΑΔ Α.Ε. & Δήμο Καλλιθέας) – Λήψη απόφασης άσκησης αναίρεσης στον Άρειο πάγο κατά της εφετειακής απόφασης 
Ενημέρωση για τις τρέχουσες νομικές υποθέσεις Σ.Ε.Π.
Κήρυξη άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των προγραμμάτων μετακίνησης & επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη – Α.Π. 79/14.02.2022
Λύση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη Νίκαια
Ορισμός Εισηγητών των θεμάτων του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου
Έγκριση παραγωγής βίντεο για την επικοινωνία του Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ομάδες Εργασίας για την διαδικασία Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος


Πρακτικό 9/17.04.2022

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εκλογή Οικονομικού Συμβούλου (Ανακοίνωση: 55/03.05.2022)
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση Πρόσκλησης 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 
Πρόσληψη Στελέχους Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας – Fundraising – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61/2022
Θέματα Προσωπικού
Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς με τον Δήμο Μεσσήνης
Πορίσματα 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων (Ανακοίνωση: 51/19.04.2022)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου
Ενημέρωση για ενέργειες επί θεμάτων των Προσκοπικών Κέντρων
Ενημέρωση του Γενικού Εφόρου για τη συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Ενημέρωση του Συμβούλου κ. Γ. Λιόντα για θέματα της Κ.Ε.Π.Π.Ε.


Πρακτικό 10/27.04.2022

Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. στο 17ο Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Συνέδριο – Ρότερνταμ, 22-27/7/2022
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 57/06.05.2022)


Πρακτικό 11/05.05.2022

Έγκριση Πρόσκλησης 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 


Πρακτικό 12/13.05.2022

Τακτοποίηση λογιστικών λογαριασμών Σ.Ε.Π. - Απαιτήσεις
Έγκριση προϋπολογισμού 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Έγκριση τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής 6ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών – ΕΛΠΙΔΑ 2022
Έγκριση θεματολογίου, διακριτικού σήματος και οδηγιών οργάνωσης της Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (Ανακοίνωση: 64/16.05.2022)
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης οφειλής πρώην Μέλους του Σ.Ε.Π.
Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. στο 17o Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Συνέδριο – Ρότερνταμ 22-26/7/2022 


Πρακτικό 13/19.05.2022

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Έργου 2021 
Οικονομικός Απολογισμός 2021 – Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου 
Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 70/08.06.2022)
Έγκριση Διακριτικών Σημάτων 
o Α. το σήμα Εκπαιδευμένου Στελέχους και 
o Β. Τα Σήματα Earth Tribe 
Έγκριση οικονομικού απολογισμού 37ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Ενημέρωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα MoP – Re-energizing Fund 
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 
Εξουσιοδότηση δικηγόρου κ. Δ. Τόλιου για την παραλαβή ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Αιγίνιο Πιερίας 
Έγκριση σύναψης χρησιδανείου ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Κομοτηνή με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 


Πρακτικό 14/21.05.2022

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 


Πρακτικό 15/23.05.2022

Οικονομικός Απολογισμός 2021 – Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου
Λήψη απόφασης για άσκηση νομικών μέτρων και ενεργειών κατά του κ. Δ. Κυριακόπουλου 
Παράταση παραλαβής Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη συμμετοχή Μελών της Γενικής Συνέλευσης μέσω zoom στην 46η Τακτική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 16/25.05.2022

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2021 


Πρακτικό 17/28.05.2022

Πρόταση Δ.Σ. για εκλογή Προεδρείου 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής 
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού δικηγορικής αμοιβής 


Πρακτικό 18/21.06.2022

Τροποποίηση Κανονισμού Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 74/04.07.2022)


Πρακτικό 19/30.06.2022

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 155/23.3.2022
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Λήψη απόφασης για την κατάθεση αγωγής κατά του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου
Συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης Οργανισμού Σ.Ε.Π.
Θέματα Προσωπικού
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 82/13.07.2022)
Έγκριση δαπάνης προσφοράς τεχνολογικής αναβάθμισης και ανάπτυξης νέων λειτουργικοτήτων για τη διαχείριση εκπαιδευτικών πλάνων
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού 6ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022»
Έγκριση κειμένου e-learning για την πιστοποίηση Ενηλίκων σε θέματα ασφάλειας μελών σε πανελλήνιες δράσεις (Ανακοίνωση: 81/11.07.2022)
Έγκριση Κανονισμού Πολιτικής Προστασίας (Ανακοίνωση: 75/04.07.2022)
Τροποποιήσεις – Βελτιώσεις Κανονισμού Διοίκησης (Ανακοίνωση: 76/04.07.2022)
Έγκριση έκδοσης Ε.Π.Π. Π.Ε. Αλεξάνδρειας και Καΐρου για τον Ελληνικό Προσκοπισμό στην Αίγυπτο
Αποδοχή της ανακλητικής απόφασης 269/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης και αποδοχή της παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης για τη στέγαση του 1ου Σ.Π. Κατερίνης
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση του 1ου Σ. Ν/Π. Αλεξανδρούπολης
Έγκριση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» (Α.Π. 408/01.07.2022)
Έγκριση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» (Α.Π. 409/01.07.2022)
Έγκριση άσκησης αναγνωριστικής αγωγής για το ακίνητο του 8ου Σ.Π. Ακροπόλεως
Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022.pdf