Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή για την 58η Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/09/2022
A/A: 95 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Στα πλαίσια διεξαγωγής της 58ης σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, ορίζεται ο παρακάτω εσωτερικός ελεγκτής:

Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 
Ημ/νία Διεξαγωγής: 24/09/2022 έως 02/10/2022
Τόπος Εκπαίδευσης: Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης Ν. Πρίντζιος
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα

Εσωτερικός Ελεγκτής: Γεωργακάκη Μαρία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο των Εσωτερικών Ελεγκτών είναι σημαντικό, η συμβολή των οποίων διατηρεί την ποιότητα της εκπαίδευσης της συγκεκριμένης σχολής στο υψηλότερο επίπεδο.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95_2022.pdf