Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/09/2022
A/A: 92 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχεται η πιο κάτω Διοικητική Μεταβολή:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Χαλιάσος

Νικόλαος

19526

Περιφερειακός Έφορος Μαγνησίας


Στον πιο πάνω Βαθμοφόρο, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2022.pdf