Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/09/2022
A/A: 91 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2022, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. σχετικά με τα Πανελλήνια Συνέδρια Εφορειών Κλάδων Γενικής Εφορείας.

Η τροποποίηση αφορά στο μέρος 5ο – άρθρο 2 (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ) και συγκεκριμένα στα 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91_2022.pdf