ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/08/2022

Νέο

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

 

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

 

ΑΠΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!

 

 ΑΠΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!


ΚΑΛΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!