Ασφάλεια και Προστασία Μελών «Ελπίδα 2022»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/07/2022
A/A: 81 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε κάθε δράση που πραγματοποιείται από τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. είναι απαραίτητο όσοι συμβάλλουν / συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο να αντιμετωπίζουν όλους με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ισότητα, χωρίς προκαταλήψεις ή διακρίσεις, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό και στις Αρχές της Κίνησης.

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη αυτή, όλα τα ενήλικα και ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. που θα συμμετάσχουν στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022” θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένα και εκπαιδευμένα σε θέματα Ασφάλειας & Προστασίας Μελών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η “Πολιτική Ασφάλειας Μελών - ΕΛΠΙΔΑ 2022”, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ηθική δέσμευση όλων των συμμετεχόντων, ούτως ώστε η διεξαγωγή της να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τους νόμους της πολιτείας αλλά και τις πολιτικές της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.). 

Υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας "Ασφάλειας και Προστασίας Μελών":
Έχει συσταθεί η ομάδα “Listening Ears”, της οποίας τα μέλη έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από την Π.Ο.Π.Κ. στην αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να αφορούν πιθανές ανησυχίες των συμμετεχόντων σε επίπεδο προσωπικό ή κι ομαδικό. Παράλληλα, λειτουργούν ως αποδέκτες παραπόνων ή και καταγγελιών, σχετικών με παραβιάσεις της Πολιτικής Ισότητας της ΕΛΠΙΔΑ 2022, προσπαθώντας μέσω της εκπαίδευσής τους να διευθετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκεκριμένα θέματα.
Όλα τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα συμμετάσχουν στη Δράση, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μια ψηφιακή ενότητα, που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της ΕΛΠΙΔΑ 2022, με στόχο την κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας Μελών. Με νεότερη Ανακοίνωση θα δοθούν στοιχεία της ψηφιακής ενότητας. Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής ενότητας, θα ενημερώνονται για την "Πολιτική Ισότητας - ΕΛΠΙΔΑ 2022", από την οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι το όραμα του Ιδρυτή για την ισότητα μεταξύ Προσκόπων είναι κανόνας στην ΕΛΠΙΔΑ 2022.
Όλες οι Κοινότητες – Συσκηνίες που θα συμμετάσχουν στην ΕΛΠΙΔΑ 2022 θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση στα παραπάνω θέματα τόσο των Ενηλίκων Στελεχών όσο και των Ανιχνευτών. Μέσα από τις δραστηριότητες, καλούνται να δημιουργήσουν καθώς και στην πορεία να ακολουθήσουν, τον δικό τους “ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ”, με βασικές αρχές τον σεβασμό, την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων. Το συγκεκριμένο υλικό θα σταλεί στις Κοινότητες - Συσκηνίες από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

Η ασφάλεια και προστασία των Μελών μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης και από τώρα και στο εξής θα είναι μια καθημερινή άσκηση που όλοι μας πρέπει να εφαρμόζουμε σε κάθε επίπεδο δράσης μας. 

Καλή αντάμωση!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
5 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 81_2022.pdf