Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/07/2022
A/A: 76 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2022, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. που επιφέρει ο Νέος Κανονισμός Εφαρμογής Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα ακόλουθα:
Α) Καθήκοντα Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε.
Β) Καθήκοντα Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Γ) Επικαλύψεις με τον Κανονισμό Εικόνας Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας, οι οποίες αφαιρέθηκαν από τον Κανονισμό Διοίκησης.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76_2022.pdf