Τροποποίηση στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/07/2022
A/A: 74 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2022, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων. 

Η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή του ορίου ηλικίας των μη μελών του Σ.Ε.Π. ως πλήρωμα Ναυτοπροσκοπικού σκάφους από την ηλικία των 11 ετών σε αυτήν των 7 ετών, όση δηλαδή και η ηλικία ένταξης των υποψηφίων Λυκοπούλων στην Κίνηση.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των παιδιών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 74_2022.pdf