Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/06/2022
A/A: 70 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Τσεκούρα

Αθηνά

17724

Αναπληρώτρια Έφορος Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε.

Ράπτης

Γεώργιος

18221

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Σαρωνικού


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 70_2022.pdf