Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/06/2022
A/A: 6 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2022, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Συστήματος:

1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6_2022.pdf