Πραγματοποίηση 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/05/2022
A/A: 68 / 2022

Ανακοίνωση

Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης,

Μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13.5.2022 – Φ.Ε.Κ. 2369 Β’/14.5.2022), η οποία διέπει οριστικά τους όρους συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, σας γνωρίζουμε ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Στην είσοδο της αίθουσας, θα υπάρχουν μάσκες για την εξυπηρέτηση Μελών της Γενικής Συνέλευσης που δεν θα διαθέτουν. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 68_2022.pdf