Πραγματοποίηση 46ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/05/2022
A/A: 66 / 2022

Ανακοίνωση

Αγαπητά μέλη της Γενικής Συνέλευσης,

Μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13.5.2022 – Φ.Ε.Κ. 2369 Β’/14.5.2022), η οποία διέπει οριστικά τους όρους συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ή πιστοποιητικού εμβολιασμού για τη συμμετοχή στην επικείμενη Γ.Σ.

Παρ’ όλα αυτά όμως, παραμένει ισχυρή η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε οι συμμετέχοντες να τηρήσουν τα παραπάνω μέτρα, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία των μεγαλύτερων αδελφών μας που θα συμμετέχουν στην 46η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος. 

Επαφίεται λοιπόν στην προσωπική ευθύνη του καθένα η χρήση των προστατευτικών μέσων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 66_2022.pdf