Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/05/2022
A/A: 64 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2022, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε το Θεματολόγιο και τις Οδηγίες Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος.

Με το νέο βελτιωμένο θεματολόγιο, γίνεται προσπάθεια να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική η Εκπαίδευση σε θέματα Περιβάλλοντος, να υποστηρίζονται και να αξιολογούνται αποτελεσματικά τα Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Προσκοπικού Προγράμματος των Τμημάτων.

Οι εκπαιδεύσεις θα λειτουργήσουν εφεξής με την νέα βελτιωμένη μορφή.  Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 64_2022.pdf
ΑΝ.64_Ειδική_Εκπαίδευση_Περιβάλλοντος.pdf