Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 του Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/05/2022
A/A: 63 / 2022

Ανακοίνωση


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από το 2010 έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ISO με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 από την εταιρεία πιστοποίησης LL-C (Certification), ενώ το 2018 το Πιστοποιητικό του Σ.Ε.Π. αναβαθμίστηκε και χορηγήθηκε νέο Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, για τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:
Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού προσκοπικών δραστηριοτήτων,. 
Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών, βιωματικών & περιβαλλοντικών προγραμμάτων Προσκόπων,
Διαχείριση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Προσκόπων και
Προμήθεια προσκοπικού υλικού και εξοπλισμού υπαίθρου.

Το Πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρόνια κατόπιν σχετικού ελέγχου από την εταιρεία πιστοποίησης, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιθεώρηση διατήρησης του Πιστοποιητικού. 

Στην πρόσφατη επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO του Σ.Ε.Π. που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2022 από την εταιρεία πιστοποίησης LL-C (Certification), η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας ISO κ. Δέσποινα Χασιλίδη προετοίμασε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ISO του Σ.Ε.Π., σε συνεργασία με το Προσωπικό των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρεί τις πάγιες διαδικασίες και το Ίδρυμα πιστοποιήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, για τα επόμενα τρία (3) έτη.
Το πιστοποιητικό εκδόθηκε με αριθμό Νο.300891 και με περίοδο ισχύος από 7 Μαρτίου 2022 έως 6 Μαρτίου 2025.

Η Κεντρική Διοίκηση, σε υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη και στα κλιμάκια του Σ.Ε.Π., όπως αρμόζει σε έναν Σύγχρονο Οργανισμό.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63_2022.pdf