SPETSES CLASSIC YACHT REGATTA 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/05/2022
A/A: 62 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ανακοινώνει και φέτος τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. σε έναν υπέροχο κλασικό αγώνα ιστιοφόρων παραδοσιακών σκαφών, που θα ανοίξουν πανιά στο πανέμορφο νησί των Σπετσών στις 23 - 26 Ιουνίου 2022. Διοργανωτής είναι ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.

Το Σ.Ε.Π. διατηρεί άριστη συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τα Μέλη μας, με την επί σειρά ετών συμμετοχή τους στους αγώνες των Σπετσών, αλλά και της Κέρκυρας, της Σύρου και της Πάρου στο παρελθόν, έχουν κατακτήσει εκτός από κύπελλα και επιτυχίες, τα θερμότερα σχόλια των διοργανωτών, της τοπικής κοινωνίας, των αρχών του τόπου και των πληρωμάτων των άλλων παραδοσιακών σκαφών.

Περαιτέρω, αξίζει ιδιαίτερη μνεία στα θετικά συναισθήματα όλων όσων συμμετέχουν στους αγώνες αυτά τα χρόνια, αναπτύσσοντας όχι μόνο τις ναυτοπροσκοπικές δεξιότητες, αλλά και αποκτώντας πλούσια βιώματα και εμπειρίες και δημιουργώντας δυνατές σχέσεις.

Η ΠΑΡΟΥΣIΑ ΜΑΣ ΣΤΟ SCYR 2022
Σε όλες τις λέμβους θα είναι αναρτημένο το σήμα του Σ.Ε.Π. και η παρουσία μας ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να δηλώνεται με πλήρη Προσκοπική Στολή ή ευπρεπή στολή πληρώματος με Προσκοπικό μαντήλι (καθότι στους αγώνες προβλέπεται και έπαθλο καλύτερης εμφάνισης). Μιας και η συμμετοχή μας θα είναι αρκετά δυναμική με το πλήθος των μελών που μετέχουν, ας πλημμυρίσουμε το νησί με Προσκοπικά μαντήλια, γέλια και παρεΐστικη διάθεση και ας το αποτυπώσουμε σε κάθε φωτογραφία που θα προβληθεί!

COVID-19
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να έχουν λάβει γνώση και να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν στον COVID-19 και έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αθλητικές Αρχές και την Οργανωτική Αρχή. Οι οδηγίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.spetsesclassicregatta.gr. Επίσης βασικές οδηγίες αναφέρονται στην προκήρυξη του Αγώνα, η οποία και επισυνάπτεται.

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΛΕΜΒΩΝ (δηλώσεις μέχρι 25 Μαΐου)
Τα πληρώματα των λέμβων θα αποτελούνται από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόροι & Μέλη Προσκοπικών Δικτύων), δίνοντας την ευκαιρία στα Μέλη μας να χαρούν τη φυσιογνωσία των παραδοσιακών αγώνων και τη ναυτοπροσκοπική παρέα. 

Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί σε πλήρωμα, μπορούν να δηλώσουν το ατομικό ενδιαφέρον τους και να φιλοξενηθούν σε άλλα πληρώματα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δηλώνοντας την πρόθεσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr μέχρι τις 23/5/2022, αναφέροντας στοιχεία επικοινωνίας, ναυτοπροσκοπική εμπειρία και καθήκοντα στο Σ.Ε.Π.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΜΒΩΝ (δηλώσεις μέχρι 25 Μαΐου)
Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να οργανωθεί και φέτος η μεταφορά των Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων ομαδικά, με χαμηλό κόστος, λόγω της ομαδικής φόρτωσης και με τη διάθεση υποστήριξης από τον Ν.Ο.Ε. Το Σ.Ε.Π. χρηματοδοτεί μέρος της δαπάνης μεταφοράς, την πλήρη κάλυψη της ασφάλισης της μεταφοράς και τη συμμετοχή των λέμβων στους αγώνες.

Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με τις συμμετοχές και την απόσταση της μεταφοράς των λέμβων, μέρος του κόστους θα χρειαστεί να αναληφθεί από κάθε Προσκοπικό Σύστημα που θα συμμετάσχει στους αγώνες.

Προκειμένου να καθοριστεί το τελικό ύψους της συμμετοχής ανά λέμβο παρακαλούμε να προβείτε στη δήλωση συμμετοχής έγκαιρα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 25/5/2022.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται τα Προσκοπικά Συστήματα που διαθέτουν Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη και επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. sea.scouts@sep.org.gr) σχετικό mail με συμπληρωμένο το αρχείο που επισυνάπτεται, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα διακριτικά του σκάφους (όπως Αριθμό Λεμβολογίου – όνομα σκάφους), και επιπλέον την ακριβή σύνθεση των μελών του πληρώματος, καθώς και τις κενές θέσεις πληρώματος ανά σκάφος το αργότερο μέχρι 25/5/2022 ώστε να δοθούν στη συνέχεια λεπτομερείς οδηγίες.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ
Για τη διευκόλυνση των μελών μας και σε συνεργασία με τη καλή διάθεση της Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, με την οποία επί σειρά ετών συνεργαζόμαστε, με την προσφορά συμβολικού ποσού €45,00 ανά άτομο θα φιλοξενηθούμε και πάλι στην Αναργύρειο & Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών και για όσους από τους συμμετέχοντες θα δηλωθούν έγκαιρα. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες εύρεσης χώρων διαμονής στο νησί των Σπετσών και θα υπάρξει νέα ειδοποίηση σε αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θα πρέπει να δηλωθεί η επιθυμία άμεσα. Το ποσό θα προκαταβάλλεται μέχρι τις 15/6/2022 στο λογαριασμό Alpha Bank με ΙΒΑΝ: GR77 0140 3620 3620 0200 2004 886 αναγράφοντας ως αιτιολογία “SCYR-Κλιμάκιο”.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνεται ότι οι Λέμβοι του Σ.Ε.Π. έχουν υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ΓΚΛ 20 και τον νεότερο ΓΚΛ 53 και αναφέρονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Ασφάλειας Πλου Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων, τις οποίες οφείλουμε να τηρούμε. Όσες Λέμβοι θα συμμετάσχουν στους Αγώνες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας σε ισχύ που περιλαμβάνει Βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με επέκταση για τους αγώνες αυτούς (δαπάνη Σ.Ε.Π.), καθώς και τις τυπικές και ουσιαστικές σημάνσεις, εφόδια και σύμφωνα με την προκήρυξη θα πρέπει να φέρουν μηχανή και VHF.

Τέλος όλα τα Σκάφη θα πρέπει να έχουν καταμετρηθεί από τον καταμετρητή του αγώνα σε συνεργασία με την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταμέτρησης να επικοινωνήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr ώστε να κινηθούμε ορθά, όπως προβλέπεται από τις προκηρύξεις των αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις προκηρύξεις των αγώνων, μπορείτε να ανατρέξετε και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ιστοσελίδα αγώνων: https://spetsesclassicregatta.gr/
Ιστοσελίδα Ν.Ο.Ε.: www.ycg.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Στην προκήρυξη των αγώνων υπάρχει η υποχρέωση της αποστολής φόρμας συμμετοχής με καταληκτική ημερομηνία. Τη φόρμα αυτή συμπληρώνοντάς την θα πρέπει να την στείλετε στην διοργάνωση [email protected] και να την κοινοποιήσετε υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr, για αυτό να είστε τυπικοί στην συμπλήρωση και αποστολή της.

Οι παραδοσιακές μας Λέμβοι που στολίζουν μοναδικά τον θαλάσσιο στίβο στον γραφικό όρμο μπροστά στον τόπο διεξαγωγής της Regatta, που όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, με τα πληρώματα των Προσκόπων μας, οι οποίοι με ζωντάνια και ναυτοσύνη δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ας διεκδικήσουν και φέτος ανεπανάληπτες εμπειρίες σε στεριά και θάλασσα με τις αρχές που μας διέπουν και το ευγενές πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι!

Καλή επιτυχία!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 62_2022.pdf
ΑΝ.62_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SCYR-2022.pdf
ΑΝ.62_ENTRY FORM SCYR 2022.docx