Εκπαίδευση & Μητρώο Επιθεωρητών - Κυβερνητών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/05/2022
A/A: 59 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο της 20.3.2022 που έγινε από τον Ναυπηγό Μηχανικό κ. Δ. Θηραίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Άθρο 8.2), οι οποίοι αξιολογήθηκαν επιτυχώς, εγγράφονται στο «Μητρώο Επιθεωρητών – Κυβερνητών Σ.Ε.Π.» και τους χορηγείται το σχετικό «Πιστοποιητικό Επιθεωρητή» και είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ. Σ.Ε.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1.

ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

23160

44

5ο Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.

ΒΛΑΔΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

2005706

45

2ο Ν/Π Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

3.

ΚΑΤΣΕΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2011722

46

6ο Ν/Π ΡΙΟΥ

4.

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ

98033325

47

ΠΕ ΧΙΟΥ

5.

ΛΥΣΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

98042357

48

1ο Ν/Π ΔΙΟΝΥΣΟΥ

6.

ΜΙΚΕΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

2019682

49

2ο Ν/Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ

7.

ΝΟΥΤΣΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

19240

50

ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

8.

ΤΙΜΟΘΕΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

13570

51

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

9.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

9901473

52

10ο Ν/Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

10.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

98044026

53

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 10/5/2022

Οι ανωτέρω εντάσσονται στους πιστοποιημένους επιθεωρητές των Κλιμακίων που υπάγονται και μπορούν να επιλέγονται από τους προϊστάμενους Εφόρους για τη στελέχωση των Επιτροπών Ετήσιας Επιθεώρησης Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών. 

Η σχετική σφραγίδα «επιθεωρητού» θα αποσταλεί σύντομα.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, οι επιθεωρητές θα πρέπει να αποστέλλουν στο Γραφείο Αξιοπλοΐας του Σ.Ε.Π. ([email protected]) αντίγραφο των Ναυπηγικών Εκθέσεων και των Φυλλαδίων Επισημάνσεων & Παρατηρήσεων.

Ο θεσμός του Επιθεωρητή – Κυβερνήτη Σ.Ε.Π. συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της αξιοπλοΐας των Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών με την παροχή χρήσιμων συμβουλών για την ασφαλή χρήση των Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών στις δράσεις. 

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σε όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2022.pdf