Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/05/2022
A/A: 53 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αποτελεί μια πρόκληση για κάθε Εθνικό Προσκοπικό Οργανισμό να έχει πολιτικές και κίνητρα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του προσφοράς, μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να απαντά στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των νέων και τις προκλήσεις της κοινωνίας σε κάθε εποχή. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της διαρκούς βελτίωσης και ανανέωσης, έλαβε την απόφαση για την αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος. Η αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, στα πορίσματα του οποίου συμπεριλαμβάνεται τόσο η χρησιμότητα όσο και οι προτεραιότητες για ένα νέο Προσκοπικό Πρόγραμμα.

α. Μεθοδολογία
Για το εγχείρημα της αναθεώρησης θα αξιοποιηθούν πόροι όπως το GPS, μία μεθοδολογία για το σχεδιασμό και την ανανέωση του Προσκοπικού Προγράμματος, η οποία έχει αναπτυχθεί από το WOSM και είναι χτισμένη πάνω στην εμπειρία πολλών Εθνικών Προσκοπικών Οργανισμών, αλλά και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα εργαλεία. 
Περισσότερα για το εργαλείο του GPS στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gps.scout.org/

β. Ομάδες Εργασίας
Το Προσκοπικό Πρόγραμμα είναι το βασικό παραγόμενο του Σ.Ε.Π. Στη διαδικασία της αναθεώρησης είναι απαραίτητο να εμπλακούν όλοι, τα διοικητικά όργανα, τα Ενήλικα Στελέχη, ακόμα και τα ίδια τα παιδιά και οι νέοι. 
Το έργο είναι ξεκάθαρα πολύπλοκο, καθώς έχει πολλά ενσωματωμένα μέρη. Οι διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας ενδέχεται να απαιτούν ποικίλες δεξιότητες, εξειδίκευση και διαφορετικούς τρόπους εργασίας.
Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν Ομάδες Εργασίας, με σύνθεση πολύμορφη και διαγενεακή, αποτελούμενες από άτομα από διαφορετικούς τομείς του Σ.Ε.Π., τα οποία να διαθέτουν εκπαιδευτικές ικανότητες, ικανότητες κοινωνικής έρευνας, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαχείρισης και σχεδιασμού, Προσκοπική εμπειρία κ.α. 

γ. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Οι Ομάδες Εργασίας θα είναι ανοιχτές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις προσδοκίες όσων προσφέρονται να βοηθήσουν. Τα Ενήλικα Στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ακόλουθη φόρμα: https://forms.office.com/r/LgzQS9dU7F
Στην πορεία τα Ενήλικα Στελέχη αυτά θα ενημερώνονται ειδικότερα για τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει τα παιδιά και τους νέους στο κέντρο του και να αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες τους και με τη συμμετοχή τους σε αυτό.  

Ανανεώνοντας τακτικά το Προσκοπικό του Πρόγραμμά, το Σ.Ε.Π. μπορεί να διασφαλίσει ότι ανά πάσα στιγμή προσφέρει στους νέους εκπαιδευτικές εμπειρίες, που τους βοηθούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να είναι ενεργοί πολίτες του κόσμου.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 53_2022.pdf