ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/04/2022

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Προέδρου Ε.Κ.Σ. του 17ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών,

π. Περιφερειακού Εφόρου Αθηνών,

π. Τοπικού Εφόρου Ακροπόλεως,

π. Εφόρου Δράσεων & Αθλητισμού της Γενικής Εφορείας,

π. Επίτιμου Εκπαιδευτή και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ.pdf