ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 11/04/2022

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ

π. Υπαρχηγού Συστήματος 2ου Αεροπροσκόπων Ελληνικού - Αργυρούπολης,

π. Αναπληρωτή Τοπικού Εφόρου Δάφνης – Υμηττού,

π. Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων Π.Ε. Νότιας Αττικής,

π. Υπαρχηγού Συστήματος 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,
π. Αρχηγού Προσκοπικού Δικτύου 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,
π. Αρχηγού Κοινότητας 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,
π. Υπαρχηγού Κοινότητας 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,
π. Αρχηγού Ομάδας 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,
π. Υπαρχηγού Ομάδας 1ου Προσκόπων Ηλιούπολης,

π. Αρχηγού Κοινότητας 4ου Προσκόπων Καρέα

και

κατόχου μεταλλίου Ευδόκιμης Υπηρεσίας, 
Πτυχιούχου Διακριτικού Δάσους Κλάδου Προσκόπων 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ.pdf