Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση και βελτίωση της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/04/2022
A/A: 46 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Η Παγκόσμια Πολιτική Ασφάλειας Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια των Μελών των Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων με τη δημιουργία εθνικών πλαισίων που θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο και θα προωθούν την ευημερία, την υγιή ανάπτυξη και την ασφάλεια των παιδιών και των νέων, παράλληλα με την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κατά τη δραστηριοποίησή τους στην Προσκοπική Κίνηση. 

Στο πλαίσιο αυτό το Σ.Ε.Π., ως οφείλει, εναρμονιζόμενο στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης, έχει ήδη εκκινήσει ενέργειες αναθεώρησης και βελτίωσης της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας για τα Μέλη του.

Προς το σκοπό αυτό, όποια από τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. ασχολούνται με τις ακόλουθες επιστήμες: Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Νομική, Εκπαίδευση, Κοινωνική Εργασία και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και επιθυμούν να γίνουν αρωγοί αυτής της προσπάθειας, επικουρικά στην ομάδα εργασίας, η οποία ήδη έχει δημιουργηθεί, μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
5 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46_2022.pdf