Μήνυμα Γενικού Εφόρου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/04/2022
A/A: 43 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,

Στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο μου ανέθεσε ομόφωνα να ασκήσω τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου και ευχαριστώ θερμά τα μέλη του γι’ αυτό.

Στην Προσκοπική μου διαδρομή δεν επεδίωξα ποτέ τίτλους, καθώς για μένα κάθε θέση από την οποία υπηρετούμε την Προσκοπική ιδέα συνιστά ένα συμβόλαιο παραγωγής έργου και μία ανάληψη ευθύνης που θα προσφέρει βιώματα και εμπειρίες στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές, τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μας σε όλη την Ελλάδα.

Το Σ.Ε.Π., όπως και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και την επάνοδο στην κανονικότητα.

Συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον στόχο μας εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου 2018-2027, την εκπόνηση ενός πολυετούς σχεδίου Ανάπτυξης, το οποίο να ενισχύσει τον αριθμητικό στόχο που έχει τεθεί και την αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, για μια καλύτερη και μεγαλύτερη Προσκοπική Κίνηση.

Σε αυτή τη προσπάθεια πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε όλοι και όλες μαζί.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43_2022.pdf