Άνοιγμα χρήσης 2021 στο e-finance

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/03/2022
A/A: 40 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

Κατόπιν οριστικοποίησης της χρήσης 2021 στο πρόγραμμα e-finance και μετά τη διαπίστωση αναγκών κάποιων Κλιμακίων, που είτε αμέλησαν είτε για άλλους λόγους δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν εγγραφές και αποδόσεις για το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος, η Κεντρική Διοίκηση προτίθεται να ενεργοποιήσει εκ νέου το πρόγραμμα για λίγες ημέρες, διευκολύνοντας όλους όσους επιθυμούν να προβούν σε συμπληρωματικές εγγραφές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 2α Μαΐου 2022 θα είναι το πρόγραμμα ελεύθερο, για να πραγματοποιηθούν εγγραφές για τη χρήση 2021 και να γίνουν αποδεκτές αποδόσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Στις 3 Μαΐου 2022 θα οριστικοποιηθούν εκ νέου οι εγγραφές και κατόπιν δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης, αλλαγής ή άλλης πρόσθετης εγγραφής.

Πριν πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές εγγραφές και αποδόσεις, θα πρέπει οι Έφοροι Οικονομικών και Περιουσίας των Περιφερειακών Εφορειών να πραγματοποιήσουν εξαγωγή από το e-finance και να αποθηκεύσουν, για την Περιφερειακή Εφορεία και για τα υφιστάμενα Κλιμάκια, τα κάτωθι αρχεία:
1. Αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών
2. Ημερολόγιο Κινήσεων και Διαθεσίμων
3. Απολογισμό Κλιμακίου
4. Συγκεντρωτικό Απολογισμό,
ώστε να επανέλθουν σε δευτερογενή έλεγχο των χρήσεων, διασφαλίζοντας την ορθότητα των διενεργηθέντων μέχρι και σήμερα ελέγχων και τη δυνατότητα εύρεσης οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σε σχέση με το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειές σας, τηρώντας χωρίς παρέκκλιση το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40_2022.pdf