Αναπλήρωση Γενικού Εφόρου

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/03/2022
A/A: 31 / 2022

Ανακοίνωση


Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 116/2021, σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2022, ο Γενικός Έφορος κ. Παντελής Προμπονάς δήλωσε ότι ήρθη το κώλυμα στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο κ. Κωνσταντίνο Βεργίτση για την ουσιώδη Προσκοπική δουλειά και την πρόοδο που σημείωσαν τα έργα της Γενικής Εφορείας, κατά την περίοδο αναπλήρωσης του Γενικού Εφόρου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31_2022.pdf