ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/02/2022

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 3.7.2021 έως 29.12.2021Πρακτικό 12/03.07.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Εξουσιοδότηση πρόσβασης στην τραπεζική θυρίδα Σ.Ε.Π. που τηρείται στην ALPHA BANK
Λήψη απόφασης για τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων 
Συγκρότηση Επιτροπών Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
o Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων
o Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης
Ορισμός δύο Μελών στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 119/11.2.2021 
Έγκριση νέου Οργανογράμματος Προσωπικού Υπηρεσιών Σ.Ε.Π.
Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. β’ εξαμήνου 2021
Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 53/05.07.2021)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 57/27.07.2021)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. στο 42ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο & στο 14ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων – Εκπροσώπηση στο 9ο Συνέδριο του ΔΕΣΜΟΣ – Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα του Π.Π.Σ. & του Π.Π.Φ.Ν.
Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 54/14.07.2021)
Λήψη απόφασης επί του αιτήματος δύο Μελών της Ε.Π.Π. Π.Ε. Κέρκυρας για την επανεξέταση διοικητικών μέτρων 
Καθορισμός μηνιαίας συνδρομής Μελών Δ.Σ. 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών στο Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα – Π.Ε.Ε. 338/24.5.2021
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης τριώροφου κτηρίου Νίκαιας – Π.Ε.Ε. 414/9.6.2021 
Απόφαση για τον χρησιδανεισμό του ακινήτου των Τσάκων Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας
Χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) για την τράπεζα ALPHA BANK
Εταιρικές πιστωτικές κάρτες και εταιρική χρεωστική κάρτα της Κ.Δ.
Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση Αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για το ακίνητο Πολυγύρου Χαλκιδικής


Πρακτικό 13/16.07.2021
Παράταση Απογραφής Μελών Σ.Ε.Π. έτους 2020-2021


Πρακτικό 14/21.07.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Σ.Ε.Π. χρήσης 2021
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 57/27.07.2021)
Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης
Παραλαβή ειδών Προσκοπικής Στολής – Αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας 
Εκχώρηση μισθωτηρίων στην ALPHA BANK ως εξασφάλιση του δανειακού λογαριασμού του Σ.Ε.Π. 


Πρακτικό 15/04.08.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Συγκρότηση Επιτροπών Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
o Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου
Συμπλήρωση Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 60/06.08.2021)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης και Εντολής Έργου (Ανακοίνωση: 61/06.08.2021)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2021-2022 (Εγκύκλιος: 11/06.08.2021)
Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. για τον χρησιδανεισμό του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στους Τσακούς Αλμωπίας
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Νέο Πετρίτσι Σερρών
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης δύο στεγασμένων μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο Άλσος Πολυγώνου
Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων


Πρακτικό 16/04.09.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Ανακήρυξη του κ. Θωμά Μπαϊρακτάρη σε Ευεργέτη του Σ.Ε.Π.
Συγκρότηση Επιτροπών Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
o Επιτροπή Επεξεργασίας Κανονισμού Πολιτικής Προστασίας
o Επιτροπή για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των Προσκοπικών Κέντρων και των Δράσεων Υπαίθρου με βάση την Ελληνική Νομοθεσία
Συμπλήρωση Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 72/06.09.2021)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 76/15.09.2021)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Παραίτηση από την προσφυγή ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για το domain name proskopoi.gr 
Ανάθεση εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής του κ. Σ. Κουτάγια από την δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Τρίμμη 
Έγκριση διεθνούς καμπάνιας οικονομικής ενίσχυσης “Green on Gray”
Πρόσβαση του Σ.Ε.Π. στην υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.»
Έγκριση σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης για τον χρησιδανεισμό του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στους Τσακούς Αλμωπίας 
Λήψη απόφασης για τη διακοπή των προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης από το Σ.Ε.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022 
Αλλαγή / Συμπλήρωση Κανονισμού Ασφάλειας Δράσεων και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 82/30.09.2021)


Πρακτικό 17/05.10.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Παραίτηση Μέλους Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος “Σώμα Ελλήνων Προσκόπων”
Συγκρότηση Επιτροπών Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
o Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.
o Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Τεχνολογικής Αναβάθμισης και ανάπτυξης νέων λειτουργικοτήτων για την πλατφόρμα e-sep 
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. στο 9ο Συνέδριο του ΔΕΣΜΟΣ 
Λήψη απόφασης για τη χρήση του ΛΟΓΟΣ - Επικοινωνία Διοικητικού Συμβουλίου με τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Συμπλήρωση Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 93/13.10.2021)
Ανάθεση ειδικών καθηκόντων Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 89/08.10.2021)
Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Επιτροπής Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος – Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. 
Έγκριση σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της αλλαγής αξίας των ακινήτων του Σ.Ε.Π.
Λήψη απόφασης χρηματοδότησης από τα εισπραττόμενα ενοίκια των Περιφερειακών Εφορειών του υπαλλήλου επιμελητή της ακινήτου περιουσίας 
Έγκριση έκδοσης προκήρυξης πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στους οικισμούς Αγιονερίου και Γαλλικού-Μάνδρες της ν. Κιλκίς 
Συζήτηση προτάσεων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 
Θέματα Προσωπικού - Α. ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ανακοίνωση: 96/27.10.2021)
Θέματα Προσωπικού - Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σ.Ε.Π. 
Χορήγηση αδείας ανάρτησης ψηφιοποιημένης έκδοσης Σ.Ε.Π.
Πρόσβαση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
Ανάθεση εργασιών επισκευής στο Προσκοπικό Περιβαλλοντικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Ασωμάτου στη Λέσβο 


Πρακτικό 18/06.11.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Ενημέρωση για την έναρξη δραστηριοτήτων των Τμημάτων 
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών στο Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμού Κλάδου Λυκοπούλων 
Ανασκόπηση έτους 2019-2020 και στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2020-2021
Λήψη απόφασης για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών στις οικονομικές καταστάσεις
Ενημέρωση για την προετοιμασία του Απολογισμού Έργου 2020 και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 του Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την πρόταση από τον Δήμο Νέας Προποντίδας για την παραχώρηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στα Νέα Μουδανιά
Συζήτηση επί του αιτήματος δύο Μελών της Ε.Π.Π. Π.Ε. Κέρκυρας για την επανεξέταση διοικητικών μέτρων 
Ορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης και τρόπου υλοποίησης 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Στρατηγική Επικοινωνίας Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 104/26.11.2021)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 109/10.12.2021)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών (Ανακοίνωση: 101/15.11.2021)
Έγκριση χορήγησης Εκπαιδευτικών Εντολών σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 110/10.12.2021)
Λήψη απόφασης για περαιτέρω διερεύνηση πορισμάτων Οικονομικών Ελέγχων 
Παρουσίαση επιχορηγούμενου προγράμματος από το Messengers of Peace, με τίτλο «Scout re-start»
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης Εντευκτηρίου Προσκόπων Βύρωνα – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 557/2021 
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης κτηρίου Νίκαιας – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 558/2021 
Συζήτηση προτάσεων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Θέματα Διεθνών Σχέσεων 
Χορήγηση πριμ απόδοσης στους εργαζόμενους στο Προσκοπικό Πρατήριο
Θέματα Προσωπικού - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Υπαλλήλου για μερική απασχόληση στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.
Παρουσίαση Νομοσχεδίου Εθελοντισμού
Εργασίες αποκατάστασης Π.Κ. Παύλος Βασιλειάδης - Πυργάκι Αιγίου
Δημιουργία Κανονισμού Εκδόσεων Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 19/28.11.2021
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με το Prince’s Trust International (P.T.I.)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 109/10.12.2021)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Φαρσάλων (Εγκύκλιος: 16/10.12.2021)
Έγκριση διακριτικών σημάτων


Πρακτικό 20/04.12.2021
Πρόσληψη υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 753/16.11.2021
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης


Πρακτικό 21/11.12.2021
Εξέταση καταγγελλομένων εις βάρος Μέλους του Δ.Σ.


Πρακτικό 22/19.12.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Παρουσίαση νέας εφαρμογής επικοινωνίας Μελών Γ.Σ. – Forum
Οργανόγραμμα, περιγραφή καθηκόντων και μισθολόγιο Προσωπικού Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.
Έγκριση προγράμματος ομαδικής ασφάλισης Προσωπικού Σ.Ε.Π.
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 119/24.12.2021)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Καστοριάς (Εγκύκλιος: 19/24.12.2021)
Συμπλήρωση Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 118/24.12.2021)
Έγκριση προϋπολογισμού Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Μεγάλης Δράσης «ΕΛΠΙΔΑ 2022»
Απόφαση επί του θέματος της Η.Δ. της συνεδρίασης Δ.Σ. της 11/12/2021 (Ανακοίνωση: 116/20.12.2021)


Πρακτικό 23/29.12.2021
Ανακήρυξη του κ. Χρήστου Παπαγεωργίου ως Επίτιμου Μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής, Χρόνος & τόπος διεξαγωγής, Θέματα Συνεδρίου (Ανακοίνωση: 3/05.01.2022 & Ανακοίνωση: 13/10.02.2022)
Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Ν. 4873/15.12.2021 περί Προστασίας του Εθελοντισμού κ.λπ.
Ενημέρωση – λήψη απόφασης για τις επιστολές των κ.κ. Απλαδενάκη και Κοροβού
Λήψη απόφασης για τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων
Υποστήριξη Οικονομικής Υπηρεσίας
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021.pdf