Ηλεκτρονική επικοινωνία των Μελών της Γ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/02/2022
A/A: 18 / 2022

Ανακοίνωση


Αγαπητά μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.,

Σε συνέχεια απόφασης του Δ.Σ. του Μαΐου 2021, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι ολοκληρώθηκε η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 

Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχει τη μορφή ΦΟΡΟΥΜ και έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη υπηρεσία γνωστή ως «ΛΟΓΟΣ», η οποία παραμένει, ως το επίσημο κανάλι επικοινωνίας της Κεντρικής Διοικήσεως με τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. 

Σκοπός του ΦΟΡΟΥΜ είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του να συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που αφορούν στη λειτουργία, στο προσκοπικό πρόγραμμα, στη διοίκηση, στην ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης. 

Θα υπάρχουν θεματικές ενότητες οι οποίες σε πρώτη φάση είναι:
Προσκοπικό Πρόγραμμα,
Βαθμοφόροι, Ηγεσία – Εκπαίδευση,
Οικονομικά, Ακίνητη Περιουσία,
Προβολή, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις,
Ανάπτυξη και
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης,
όπου τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα με το θέμα, θα μπορούν να αναπτύσσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, προσφέροντας ένα βήμα διαλόγου αλλά και ενημέρωσης της Κεντρικής Διοίκησης.

Η επικοινωνία αυτή δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το θεσμό και τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Ε.Π και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό (Π.Δ. 71/2014 – Φ.Ε.Κ. 115Α/12.5.2014).

Στο επόμενο διάστημα, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα λάβουν σχετικό μήνυμα που θα τους προσκαλεί να εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στην νέα υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό, υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε όλα τα μέλη της Γ.Σ. να διατηρούν επικαιροποιημένα τα καταχωρημένα στοιχεία επικοινωνίας τους (email) στο e-sep ή εναλλακτικά να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. (κα Δέσποινα Χασιλίδη: τηλ. 2107290046, [email protected]).

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας των Μελών της Γ.Σ. θα υπάρξει χρήσιμη και αποδοτική πληροφόρηση και ενημέρωση τόσο για τα Μέλη της Γ.Σ. όσο και για την Κεντρική Διοίκηση.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2022.pdf
ΑΝ.18_ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥΜ.pdf