Τροποποιήσεις στο πλαίσιο πραγματοποίησης Προσκοπικών Δράσεων και Εκπαιδεύσεων 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/02/2022
A/A: 15 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Για όσο διάστημα η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, το πλαίσιο διεξαγωγής των Προσκοπικών δράσεων, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την Ανακοίνωση 75/2021, ισχύει με τροποποιήσεις. Ειδικότερα η παρούσα συμπληρώνει και αντικαθιστά την Ανακοίνωση 4/2022, ενσωματώνοντας και τις διήμερες εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών.

1. Προσκοπικές δράσεις Τμημάτων, εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών, συμβούλια, ενημερώσεις γονέων κ.ά. πρέπει να επιδιώκεται να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο.

2. Σε κλειστούς χώρους και σε μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν μάσκα FFP2 ή KN95.

3. Συμμετοχή σε προσκοπικές δράσεις Τμημάτων:
Ολιγόωρες δράσεις κλειστού χώρου, δράσεις περιβάλλοντος πόλης, ημερήσιες δράσεις σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο και ημερήσιες εκδρομές Τμημάτων μπορούν να πραγματοποιούνται. Οι διήμερες και πολυήμερες εκδρομές Τμημάτων έχουν ανασταλεί.

3α. Για τη συμμετοχή των ανηλίκων μελών μας, εμβολιασμένων και μη, απαιτείται τα μέλη μας να έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self test) για COVID-19, εντός 24 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα.  

3β. Για τη συμμετοχή των ενηλίκων μελών μας, εμβολιασμένων και μη, απαιτείται τα μέλη μας να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (rapid test), εντός 24 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα. 

3γ. Εναλλακτικά αντί των (3α) και (3β), για τη συμμετοχή των ανηλίκων και ενηλίκων μελών μας, εμβολιασμένων και μη, απαιτείται όλα τα μέλη που θα συμμετέχουν στη δράση να έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self-test) για COVID-19 την ημέρα της δράσης με αρνητικό αποτέλεσμα.

4. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών: 
4α. Για ημερήσιες εκπαιδεύσεις, καθώς και για διήμερες εκπαιδεύσεις στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι διανυκτερεύουν στα σπίτια τους ή το πολύ ανά δύο άτομα σε διαφορετικούς χώρους (σπιτάκια, δωμάτια, αντίσκηνα) απαιτούνται τα ισχύοντα για τις δράσεις Τμημάτων (βλ. 3).

4β. Για εκπαιδευτικά διήμερα στα οποία οι εκπαιδευόμενοι διανυκτερεύουν όλοι μαζί σε ενιαίο χώρο (καταφύγιο, προσκοπικό κέντρο), αυτός θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος, με αποστάσεις τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ τους και οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (rapid test), εντός 24 ωρών από την έναρξη της εκπαίδευσης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

5. Ανήλικα ή ενήλικα μέλη μας τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα ή ήρθαν σε επαφή με κρούσμα τρεις πλήρεις ημέρες πριν από προσκοπική Δράση ή Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών πρέπει να ενημερώνουν τον αρχηγό και δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση ή στην Εκπαίδευση.

Οι εν λόγω προσαρμογές είναι προσωρινές. Ο υπεύθυνος διαγνωστικός έλεγχος κάθε μέλους μας πριν από την Προσκοπική δράση προστατεύει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και συμβάλλει ώστε η προσκοπική δραστηριότητα να είναι - όσο το δυνατόν - πιο ασφαλής για όλους.

Συνεχίζουμε να λειτουργούμε, διασφαλίζοντας συγχρόνως τα Ενήλικα Στελέχη μας και το σοβαρό και σπουδαίο έργο που επιτελούν όλα τα Προσκοπικά Συστήματα, ελπίζοντας ότι πολύ σύντομα η υγειονομική κατάσταση θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς δράσεων, με λιγότερους περιορισμούς.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15_2022.pdf