1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων, 2 – 3.4.2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/02/2022
A/A: 12 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στο 14ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Αύγουστο του 2021 και έδωσε στο Σ.Ε.Π. τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί με τη μεγαλύτερη διαχρονικά αποστολή, αναδείχθηκε ξανά το ζήτημα της πιο ενεργής συμμετοχής των νέων μελών της Κίνησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι συζητήσεις και οι σκέψεις που ακολούθησαν έφεραν στο προσκήνιο το διαχρονικό αίτημα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συμμετοχής των νέων Ενηλίκων Στελεχών και των Μελών των Προσκοπικών Δικτύων στις συλλογικές διαδικασίες, αλλά και την ανάγκη λήψης εμπειριών με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, ώστε οι παραπάνω να προετοιμαστούν κατάλληλα και τα επόμενα χρόνια να αναλάβουν με σιγουριά και αυτοπεποίθηση διάφορους ρόλους τόσο εντός Σ.Ε.Π. σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όσο και εκτός Σ.Ε.Π. σε διεθνές επίπεδο.

Με σκοπό την υλοποίηση των αποφάσεων του πρόσφατου 42ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Συνεδρίου, που έθεσε σε προτεραιότητα την ενδυνάμωση των νέων (Youth Empowerment) και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων (Youth Engagement) και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσυνεδριακού διαλόγου για το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων.

Το 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων θα αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης που θα ενδυναμώσει τους νέους ώστε να εμπνευστούν, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου και ενεργής συμμετοχής στα κοινά, τόσο μέσα στον Προσκοπισμό αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον της Κίνησης, να συζητήσουν πάνω σε διάφορα θέματα που τους προβληματίζουν, να μεταφέρουν τις προτάσεις τους και να δώσουν φρέσκια πνοή στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο.

Οι βασικοί στόχοι του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων είναι:
α) τα νέα Ενήλικα Στελέχη μας και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μας
I. να αποκτήσουν εμπειρίες έμπρακτης συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον της Κίνησης,
II. να συνεισφέρουν ενεργά στην προώθηση προτάσεων προς το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο και να συζητήσουν για το μέλλον του Προσκοπισμού σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο και
III. να βιώσουν έμπρακτα τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Προσκοπικής Κίνησης και να κατανοήσουν σε βάθος διοικητικά εργαλεία όπως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός κ.α. 
β) η εναρμόνιση της πολιτικής και των διαδικασιών του Σ.Ε.Π. με τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.).

Ημερομηνίες Διεξαγωγής - Συμμετοχή
Το 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Απριλίου 2022. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. με ενεργή Εντολή Διοίκησης, ηλικίας 18 - 26 ετών την ημέρα έναρξης του Φόρουμ, καθώς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που ούτως ή άλλως ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απογεγραμμένοι για την τρέχουσα προσκοπική χρονιά 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα: 

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής είναι η Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022. 

Δεν υπάρχει κόστος ούτε αριθμητικός περιορισμός για τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στο 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων μπορούν να συμμετέχουν και στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο σύμφωνα με την Ανακοίνωση 3-1/2022 θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά, ήτοι το Σαββατοκύριακο 9 - 10 Απριλίου 2022.

Πρόγραμμα
Η δομή του προγράμματος του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων αποτελείται από δύο επίπεδα:
Δια ζώσης σε Τοπικό Επίπεδο, εφόσον είναι δυνατό και
Διαδικτυακά σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ θα εκπροσωπούν την Περιφερειακή τους Εφορεία. Οι εκπρόσωποι κάθε Περιφερειακής Εφορείας, με ευθύνη της Π.Ε., εφόσον αυτό είναι δυνατό, θα μπορούν να παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο, να διαβουλεύονται δια ζώσης και να συμμετέχουν από εκεί διαδικτυακά στο Φόρουμ. Αυτό στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των νέων Ενηλίκων Στελεχών και των Μελών Προσκοπικών Δικτύων κάθε Περιφερειακής Εφορείας, στη δημιουργία πιο ουσιαστικού διαλόγου, καθώς και στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα χωρίζεται στους παρακάτω πυλώνες:
- Ολομέλεια: Πρόκειται για το βήμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να τοποθετηθούν δημόσια ενώπιον του Φόρουμ. Εκεί, την Κυριακή θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις από την Επιτροπή Πορισμάτων μαζί με τις όποιες τροποποιήσεις και θα τεθούν προς ψήφιση.
- Θεματικοί Κύκλοι: Για τον καλύτερο και ποιοτικότερο διάλογο, θα πραγματοποιηθούν Θεματικοί Κύκλοι με βάση τα εισηγητικά προσχέδια των Θεμάτων του Φόρουμ. Στους Θεματικούς Κύκλους, με ευθύνη των συντονιστών των Κύκλων, θα καταγραφούν απόψεις και ιδέες επί των εισηγητικών προσχεδίων. Κάθε συμμετέχων είναι ελεύθερος να επιλέξει τον Θεματικό Κύκλο στον οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει.
- Workshops / Key Note Speaker: Το Φόρουμ αποσκοπεί να προσφέρει ευκαιρίες λήψης νέων εμπειριών για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες ιδέες για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει. Επίσης, συνεργάτες από άλλες Προσκοπικές Οργανώσεις, Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καλές πρακτικές.

Θέματα Συζήτησης
Τα Θέματα του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων θα είναι συναφή με τα θέματα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου και θα τεθούν προς συζήτηση στους Θεματικούς Κύκλους. Για κάθε Θέμα θα προταθεί από την Οργανωτική Ομάδα ένα εισηγητικό προσχέδιο ως βάση διαλόγου.

Τα Θέματα, οι ακριβείς ώρες και ο τρόπος της διαδικτυακής σύνδεσης θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες, το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαρτίου, μαζί με τα εισηγητικά προσχέδια.

Οργανωτική Ομάδα
Η Οργανωτική Ομάδα της Προετοιμασίας του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων αποτελείται από τους:
- Αικατερίνη Δεκαλτσίδου, Σπυριδούλα Θάνου, Νίκο Θεοδωρόπουλο, Φωτεινή Σταθάκη και Ανδρέα Τζέκα, μέλη της Ελληνικής Αποστολής στο 14ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων,
- Γιάννη Δρη, Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., 
- Χρήστο Χατζηδιαμαντή, Αναπληρωτή Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., 
- Γενικό Έφορο και Αναπληρωτή Γενικό Έφορο και
- Το μέγιστο δύο άτομα που έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη Ελληνικών Αποστολών σε Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Προσκοπικά Συνέδρια ή World Scout Youth Forum.

Επιτροπή Πορισμάτων
Η Επιτροπή Πορισμάτων είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση των εισηγητικών προσχεδίων στην Ολομέλεια, τον συντονισμό των Θεματικών Κύκλων και τον συντονισμό της κατάθεσης τροποποιήσεων πάνω στα εισηγητικά προσχέδια από τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Εφορειών και αποτελείται από:
Τους συντονιστές των Θεματικών Κύκλων, 
Δύο εκπροσώπους από την Οργανωτική Ομάδα,
Τον Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και
Τον Αναπληρωτή Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 

Τις συναντήσεις της επιτροπής Πορισμάτων μπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον ο Γενικός Έφορος και ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Προεδρείο
Το Προεδρείο του Φόρουμ, συντονίζει τη συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αποτελείται από:
Πρόεδρο, με εμπειρία σε ανάλογου είδους δράση και
Δύο Αντιπροέδρους, που θα υποστηρίξουν τον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του Φόρουμ.
Όσοι συμμετέχοντες έχουν σχετική εμπειρία, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων, ξεχωριστά από τη δήλωση συμμετοχής στο Φόρουμ, στην ηλεκτρονική φόρμα: 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων είναι η Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022.

Ψηφοφορίες
Με ευθύνη της Οργανωτικής Ομάδας και σε συνεννόηση με κάθε Περιφερειακό Έφορο, θα επιλεγεί ένας συντονιστής ανά Περιφερειακή Εφορεία. Κάθε Περιφερειακή Εφορεία έχει δικαίωμα τριών (3) ψήφων, ανεξάρτητα του αριθμού των συμμετεχόντων και με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον τρεις εκπροσώπους. Οι τρεις εκπρόσωποι, που θα έχουν τους κωδικούς για τη ψηφοφορία, θα καλούνται να συνεννοηθούν με τα υπόλοιπα μέλη της Περιφερειακής τους Εφορείας, ώστε να αποφασίζουν από κοινού πώς θα κάνουν την κατανομή των τριών ψήφων στα θέματα που τίθενται προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία διαλόγου και συνεργασιών μεταξύ των μελών της Περιφερειακής Εφορείας αλλά και με άλλες Περιφερειακές Εφορείες.

Πριν από την πραγματοποίηση του Φόρουμ θα παρέχεται η δυνατότητα να διεξαχθούν προπαρασκευαστικές συναντήσεις ανά Περιφερειακή Εφορεία, με σκοπό την εξοικείωση με τις διαδικασίες και τη λύση αποριών.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Αναπληρωτή Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή ([email protected]).

Η έμπρακτη εφαρμογή της βασικής προτεραιότητας για τη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Προσκοπικής Κίνησης, αποτελεί κύριο στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Εφορείας και καλούμε όλα τα νέα Ενήλικα Στελέχη και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων να συμμετέχουν ενεργά για μία Κίνηση πλουραλιστική, δημοκρατική και ανοιχτή σε νέες ιδέες και προτάσεις.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12_2022.pdf